บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้

Module: tf.saved_model.experimental

TensorFlow 2 version

Public API for tf.saved_model.experimental namespace.

Functions

save(...): Exports the Trackable object obj to SavedModel format.