Operand

genel arayüz Operand
Bilinen Dolaylı Alt Sınıflar

Bir TensorFlow işleminin işlenenleri tarafından uygulanan arabirim.

Örnek kullanım:

// The "decodeJpeg" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Operand<UInt8> decodeJpeg = ops.image().decodeJpeg(...);
 ops.math().cast(decodeJpeg, DataType.FLOAT);

 // The output "y" of the "unique" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Output<Integer> y = ops.array().unique(...).y();
 ops.math().cast(y, Float.class);

 // The "split" operation can be used as operand list to the "concat" operation
 Iterable<? extends Operand<Float>> split = ops.array().split(...);
 ops.array().concat(0, split);
 

Kamusal Yöntemler

soyut Çıktı <T>
asOutput ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

Kamusal Yöntemler

public abstract Çıktı <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerine yönelik girdiler, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girdinin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tutamaç elde etmek için kullanılır.

Ayrıca bakınız