Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Nn Ops

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: AvgPool

Wykonuje średnie łączenie danych wejściowych.

tensorflow :: ops :: AvgPool3D

Wykonuje średnie pulowanie 3D na wejściu.

tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad

Oblicza gradienty średniej funkcji puli.

tensorflow :: ops :: BiasAdd

Dodaje bias do value .

tensorflow :: ops :: BiasAddGrad

Operacja wsteczna dla „BiasAdd” na tensorze „bias”.

tensorflow :: ops :: Conv2D

Oblicza splot 2-D przy input 4-D i tensorach filter .

tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropFilter

Oblicza gradienty splotu względem filtra.

tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropInput

Oblicza gradienty splotu w odniesieniu do danych wejściowych.

tensorflow :: ops :: Conv3D

Oblicza splot trójwymiarowy przy input 5- input i tensorach filter .

tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropFilterV2

Oblicza gradienty splotu 3-W w odniesieniu do filtra.

tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropInputV2

Oblicza gradienty splotu 3-D w odniesieniu do danych wejściowych.

tensorflow :: ops :: DataFormatDimMap

Zwraca indeks wymiaru w docelowym formacie danych podanym w.

tensorflow :: ops :: DataFormatVecPermute

Zwraca permutowany wektor / tensor w docelowym formacie danych z podanym rozszerzeniem.

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNative

Oblicza dwuwymiarowy splot głęboki przy danych input 4-wymiarowych i tensorach filter .

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter

Oblicza gradienty splotu wgłębnego w odniesieniu do filtra.

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput

Oblicza gradienty splotu wgłębnego w odniesieniu do danych wejściowych.

tensorflow :: ops :: Dilation2D

Oblicza poszerzenie skali szarości tensorów input 4-D i filter 3-W.

tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropFilter

Oblicza gradient morfologicznej dylatacji 2-D względem filtra.

tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropInput

Oblicza gradient morfologicznej dylatacji 2-D w odniesieniu do wejścia.

tensorflow :: ops :: Elu

Oblicza wykładniczą liniową: exp(features) - 1 jeśli <0, w przeciwnym razie features .

tensorflow :: ops :: FractionalAvgPool

Wykonuje ułamkową średnią pulę danych wejściowych.

tensorflow :: ops :: FractionalMaxPool

Wykonuje ułamkowe maksymalne pule na wejściu.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNorm

Normalizacja wsadowa.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGrad

Gradient do normalizacji wsadowej.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV2

Gradient do normalizacji wsadowej.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV3

Gradient do normalizacji wsadowej.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV2

Normalizacja wsadowa.

tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV3

Normalizacja wsadowa.

tensorflow :: ops :: FusedPadConv2D

Wykonuje wypełnienie jako preproces podczas konwolucji.

tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D

Wykonuje zmianę rozmiaru i wypełnienie jako preproces podczas konwolucji.

tensorflow :: ops :: InTopK

Mówi, czy cele znajdują się w najwyższych prognozach K

tensorflow :: ops :: InTopKV2

Mówi, czy cele znajdują się w najwyższych prognozach K

tensorflow :: ops :: L2Loss

Strata L2.

tensorflow :: ops :: LRN

Lokalna normalizacja odpowiedzi.

tensorflow :: ops :: LogSoftmax

Oblicza logi aktywacji softmax.

tensorflow :: ops :: MaxPool

Wykonuje maksymalne buforowanie na wejściu.

tensorflow :: ops :: MaxPool3D

Wykonuje pule 3D max na wejściu.

tensorflow :: ops :: MaxPool3DGrad

Oblicza gradienty funkcji maksymalnej puli.

tensorflow :: ops :: MaxPool3DGradGrad

Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGrad

Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradV2

Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax

Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradV2

Oblicza gradienty funkcji maxpooling.

tensorflow :: ops :: MaxPoolV2

Wykonuje maksymalne buforowanie na wejściu.

tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax

Wykonuje maksymalne pule na wejściu i wyprowadza zarówno maksymalne wartości, jak i indeksy.

tensorflow :: ops :: NthElement

Znajduje wartości statystyki n rzędu dla ostatniego wymiaru.

tensorflow :: ops :: QuantizedAvgPool

Tworzy średnią pulę tensora wejściowego dla skwantowanych typów.

tensorflow :: ops :: QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization

Kwantowa normalizacja wsadowa.

tensorflow :: ops :: QuantizedBiasAdd

Dodaje tensor „bias” to tensor „wejścia” do typów kwantowane.

tensorflow :: ops :: QuantizedConv2D

Oblicza splot 2D dla skwantyzowanego wejścia 4D i tensorów filtra.

tensorflow :: ops :: QuantizedMaxPool

Tworzy maksymalną pulę tensora wejściowego dla skwantowanych typów.

tensorflow :: ops :: QuantizedRelu

Oblicza skwantyzowaną rektyfikowaną liniową: max(features, 0)

tensorflow :: ops :: QuantizedRelu6

Oblicza skwantyzowaną rektyfikowaną liniową 6: min(max(features, 0), 6)

tensorflow :: ops :: QuantizedReluX

Oblicza skwantyzowaną, rektyfikowaną liniową X: min(max(features, 0), max_value)

tensorflow :: ops :: Relu

Oblicza wyprostowane liniowe: max(features, 0) .

tensorflow :: ops :: Relu6

Oblicza wyprostowane liniowe 6: min(max(features, 0), 6) .

tensorflow :: ops :: Selu

Oblicza skalowane wykładnicze liniowe: scale * alpha * (exp(features) - 1)

tensorflow :: ops :: Softmax

Oblicza aktywacje softmax.

tensorflow :: ops :: SoftmaxCrossEntropyWithLogits

Oblicza koszt entropii krzyżowej softmax i gradienty do wstecznej propagacji.

tensorflow :: ops :: Softplus

Oblicza softplus: log(exp(features) + 1) .

tensorflow :: ops :: Softsign

Oblicza softsign: features / (abs(features) + 1) .

tensorflow :: ops :: SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits

Oblicza koszt entropii krzyżowej softmax i gradienty do wstecznej propagacji.

tensorflow :: ops :: TopK

Znajduje wartości i indeksy k największych elementów dla ostatniego wymiaru.