سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

معرفی مجموعه داده های TensorFlow

مجموعه داده های TensorFlow اکنون در PyPI منتشر شده است:

pip install tensorflow-datasets

برای کسب اطلاعات بیشتر پست وبلاگ را بخوانید.