قوس، قوس

 • توضیحات :

ARC را می توان به عنوان یک معیار هوش مصنوعی عمومی، به عنوان یک معیار ترکیب برنامه، یا به عنوان یک تست هوش روانسنجی در نظر گرفت. هدف آن هم انسان‌ها و هم سیستم‌های هوشمند مصنوعی است که هدفشان شبیه‌سازی شکلی شبیه انسان از هوش سیال عمومی است.

 • توضیحات پیکربندی : ARC commit bd9e2c9 از 06-12-2019

 • صفحه اصلی : https://github.com/fchollet/ARC/

 • کد منبع : tfds.datasets.arc.Builder

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • حجم دانلود : 465.07 KiB

 • حجم مجموعه داده : 1.62 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 400
'train' 400
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'task_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'test': Sequence({
    'input': Sequence(Sequence(int32)),
    'output': Sequence(Sequence(int32)),
  }),
  'train': Sequence({
    'input': Sequence(Sequence(int32)),
    'output': Sequence(Sequence(int32)),
  }),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
task_id متن رشته
تست توالی
تست/ورودی دنباله (سکانس (تنسور)) (هیچ، هیچکدام) int32
تست/خروجی دنباله (سکانس (تنسور)) (هیچ، هیچکدام) int32
قطار - تعلیم دادن توالی
قطار/ورودی دنباله (سکانس (تنسور)) (هیچ، هیچکدام) int32
قطار/خروجی دنباله (سکانس (تنسور)) (هیچ، هیچکدام) int32
 • نقل قول :
@misc{chollet_francois_2019,
 title   = {The Measure of Intelligence},
 url    = {https://arxiv.org/abs/1911.01547},
 journal  = {arXiv.org},
 author  = {Francois Chollet},
 year   = {2019},
 month   = {Nov}
}

arc/2019-12-06 (پیکربندی پیش فرض)