امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

bccd

 • توضیحات :

مجموعه داده BCCD یک مجموعه داده در مقیاس کوچک برای تشخیص سلولهای خونی است.

با تشکر از اطلاعات اصلی و حاشیه نویسی از cosmicad و akshaylamba. مجموعه داده اصلی در قالب VOC دوباره سازماندهی می شود. مجموعه داده های BCCD تحت مجوز MIT است.

آماده سازی داده ها برای استفاده از یادگیری ماشین مهم است. در این پروژه ، از الگوریتم Faster R-CNN از keras-frcnn برای تشخیص شی استفاده شده است. از این مجموعه داده ، nicolaschen1 دو اسکریپت پایتون برای ایجاد داده های آماده سازی (پرونده CSV و تصاویر) برای شناسایی ناهنجاری های سلول های خونی در تصاویر پزشکی ایجاد کرده است.

export.py: پرونده "test.csv" را با تمام داده های مورد نیاز ایجاد می کند: نام پرونده ، نام کلاس_ ، x1 ، y1 ، x2 ، y2. plot.py: کادرهای مربوط به هر تصویر را رسم می کند و آن را در یک دایرکتوری جدید ذخیره می کند.

نوع تصویر: jpeg (JPEG) عرض x ارتفاع: 640 4 480

شکاف مثال ها
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'objects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@ONLINE {BCCD_Dataset,
  author = "Shenggan",
  title = "BCCD Dataset",
  year  = "2017",
  url  = "https://github.com/Shenggan/BCCD_Dataset"
}