لوبیا

Beans مجموعه داده ای از تصاویر لوبیا است که در میدان با استفاده از دوربین گوشی های هوشمند گرفته شده است. از 3 کلاس تشکیل شده است: 2 کلاس بیماری و طبقه سالم. بیماری های به تصویر کشیده شده عبارتند از: لکه برگی زاویه دار و زنگ لوبیا. داده ها توسط کارشناسان مؤسسه تحقیقاتی منابع گیاهی ملی (NaCRRI) در اوگاندا حاشیه نویسی شده و توسط آزمایشگاه تحقیقاتی Makerer AI جمع آوری شده است.

 • صفحه اصلی : https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/

 • کد منبع : tfds.datasets.beans.Builder

 • نسخه ها :

  • 0.1.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • حجم دانلود : 171.69 MiB

 • حجم مجموعه داده : 171.63 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله (تست، اعتبارسنجی)، فقط زمانی که shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 128
'train' 1034
'validation' 133
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(500, 500, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (500، 500، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@ONLINE {beansdata,
  author="Makerere AI Lab",
  title="Bean disease dataset",
  month="January",
  year="2020",
  url="https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/"
}