امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

لوبیا

 • توضیحات :

لوبیا مجموعه ای از تصاویر لوبیا است که با استفاده از دوربین گوشی های هوشمند در مزرعه گرفته شده است. این شامل 3 کلاس است: 2 کلاس بیماری و کلاس سالم. بیماری های به تصویر کشیده شده شامل لکه زاویه ای برگ و زنگ Bean است. داده ها توسط کارشناسان موسسه تحقیقات ملی منابع زراعی (NaCRRI) در اوگاندا شرح داده شده و توسط آزمایشگاه تحقیقاتی AI Makerere جمع آوری شده است.

 • صفحه اصلی : https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/

 • کد منبع : tfds.image_classification.Beans

 • نسخه ها :

  • 0.1.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • اندازه مجموعه داده : 171.63 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله (آزمون ، اعتبار سنجی) ، فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 128
'train' 1034
'validation' 133
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(500, 500, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@ONLINE {beansdata,
  author="Makerere AI Lab",
  title="Bean disease dataset",
  month="January",
  year="2020",
  url="https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/"
}

تجسم