امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

196

 • توضیحات :

مجموعه داده های اتومبیل شامل 16185 تصویر از 196 کلاس اتومبیل است. داده ها به 8144 تصویر آموزشی و 8،041 تصویر آزمایشی تقسیم می شوند ، جایی که هر کلاس تقریباً در یک تقسیم 50-50 تقسیم شده است. کلاسها معمولاً در سطح Make ، Model ، Year ، مثلاً 2012 تسلا مدل S یا 2012 BMW M3 کوپه است.

شکاف مثال ها
'test' 8،041
'train' 8144
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=196),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@inproceedings{KrauseStarkDengFei-Fei_3DRR2013,
title = {3D Object Representations for Fine-Grained Categorization},
booktitle = {4th International IEEE Workshop on 3D Representation and Recognition (3dRR-13)},
year = {2013},
address = {Sydney, Australia},
author = {Jonathan Krause and Michael Stark and Jia Deng and Li Fei-Fei}
}

تجسم