امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

شکوفه های گیلاس

 • توضیحات :

داده های فنولوژیک تاریخی برای گلدهی درخت گیلاس در شهر کیوتو.

این داده ها از دفتر خاطرات و تواریخ مربوط به قرن 9th جمع آوری شده است. داده های مربوط به قرن 9 تا 14 توسط Aono and Saito (2010؛ International Journal of Biometeorology، 54، 211-219) جمع آوری شد ، در حالی که قرن 15 تا 21 توسط Aono and Kazui (2008؛ International Journal of Climatology، 28) 914-905)

همه تاریخ ها در تقویم میلادی بیان می شوند.

تعداد موارد: 1216

متغیرها:

 1. سال: سال CE (int)
 2. doy: روز سال شکوفه اول. روز 89 اول آوریل است. روز 119 1 مه است. (شناور)
 3. دما: برآورد دما مارس (شناور)
 4. temp_upper: 95٪ فوقانی برای برآورد (شناور)
 5. temp_lower: 95٪ پایین تر برای برآورد (شناور)
شکاف مثال ها
'train' 1،215
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'doy': tf.float32,
  'temp': tf.float32,
  'temp_lower': tf.float32,
  'temp_upper': tf.float32,
  'year': tf.int32,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@ONLINE {
  author = "Aono, Yasuyuki",
  title = "Historical Series of Phenological data for Cherry Tree Flowering at Kyoto City (and March Mean Temperature Reconstructions)",
  year  = "2012",
  url  = "http://atmenv.envi.osakafu-u.ac.jp/aono/kyophenotemp4/"
}