امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

برگ مرکبات

 • توضیحات :

مجموعه داده مرکبات اصلی شامل 759 تصویر از مرکبات و برگهای سالم و ناسالم است. با این حال ، در حال حاضر ما فقط 594 تصویر برگ مرکبات با برچسب های زیر صادر می کنیم: Black Spot ، Canker ، Greenening و Healthy. تصاویر صادر شده در قالب PNG و 256x256 پیکسل است.

URL پایگاه داده: https://data.mendeley.com/datasets/3f83gxmv57/2 مجوز: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

شکاف مثال ها
'train' 594
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{rauf2019citrus,
 title={A citrus fruits and leaves dataset for detection and classification of
citrus diseases through machine learning},
 author={Rauf, Hafiz Tayyab and Saleem, Basharat Ali and Lali, M Ikram Ullah
and Khan, Muhammad Attique and Sharif, Muhammad and Bukhari, Syed Ahmad Chan},
 journal={Data in brief},
 volume={26},
 pages={104340},
 year={2019},
 publisher={Elsevier}
}

تجسم