امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

سیم پیچ 100

 • توضیحات :

مجموعه داده شامل 7200 تصویر رنگی از 100 شی (72 تصویر در هر شی) است. اشیا دارای طیف گسترده ای از مشخصات پیچیده هندسی و بازتاب هستند. اشیا بر روی یک صفحه گردان موتوری در یک زمینه سیاه قرار گرفتند. این صفحه چرخشی از 360 درجه چرخانده شد تا موقعیت جسم را نسبت به دوربین رنگی fxed تغییر دهد. تصاویر اشیا در فواصل ژست 5 درجه گرفته شده است. این مربوط به 72 حالت در هر شی است

شکاف مثال ها
'train' 7،200
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'angle': tf.int64,
  'angle_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=72),
  'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8),
  'object_id': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=100),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'angle_label')

 • نقل قول :

@article{nene1996columbia,
 title={Columbia object image library (coil-20)},
 author={Nene, Sameer A and Nayar, Shree K and Murase, Hiroshi and others},
 year={1996},
 publisher={Technical report CUCS-005-96}
}

تجسم