امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

covid19sum

 • توضیحات :

CORD-19 منبعی از بیش از 45000 مقاله علمی ، از جمله بیش از 33،000 مقاله کامل ، درباره COVID-19 ، SARS-CoV-2 و ویروس های کرونا است.

برای کمک به سازماندهی اطلاعات در ادبیات علمی COVID-19 از طریق جمع بندی انتزاعی. این مجموعه داده این مقاله ها را به جفت سند و خلاصه ای از چکیده_ کامل یا مقدمه تجزیه می کند.

ویژگی ها شامل رشته هایی از: abstract ، full_text ، sha (هش pdf) ، source_x (منبع انتشار) ، عنوان ، doi (شناسه شی دیجیتال) ، مجوز ، نویسندگان ، زمان انتشار ، ژورنال ، آدرس اینترنتی است.

 • صفحه اصلی : https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge

 • کد منبع : tfds.summarization.Covid19sum

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  این مجموعه داده باید به صورت دستی از طریق kaggle api بارگیری شود: kaggle datasets download allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge پرونده zip بارگیری شده را در پوشه دستی قرار دهید.

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'abstract': tf.string,
  'authors': tf.string,
  'body_text': Sequence({
    'section': tf.string,
    'text': tf.string,
  }),
  'doi': tf.string,
  'journal': tf.string,
  'license': tf.string,
  'publish_time': tf.string,
  'sha': tf.string,
  'source_x': tf.string,
  'title': tf.string,
  'url': tf.string,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('body_text', 'abstract')

 • نقل قول :

@ONLINE {CORD-19-research-challenge,
  author = "An AI challenge with AI2, CZI, MSR, Georgetown, NIH & The White House",
  title = "COVID-19 Open Research Dataset Challenge (CORD-19)",
  month = "april",
  year  = "2020",
  url  = "https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge"
}