امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

dementiabank

 • توضیحات :

DementiaBank یک وظیفه دامنه پزشکی است. این شامل 117 فرد مبتلا به بیماری آلزایمر و 93 فرد سالم است که در حال توصیف یک تصویر هستند ، و طبقه بندی این گروه ها است. این نسخه فقط شامل قسمت صوتی این مجموعه داده ، بدون ویژگی های متن است.

 • صفحه اصلی : https://dementia.talkbank.org/

 • کد منبع : tfds.audio.Dementiabank

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • اندازه مجموعه داده : 17.71 GiB

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  dir دستی باید شامل 2 پوشه با پرونده های mp3 باشد:

 • زوال عقل / انگلیسی / پیت / کنترل / کوکی

 • زوال عقل / انگلیسی / پیت / زوال عقل / کوکی

که از https://media.talkbank.org/dementia/English/Pitt/ بارگیری شده است این مجموعه داده برای بارگیری نیاز به ثبت دارد.

شکاف مثال ها
'test' 102
'train' 393
'validation' 57
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'speaker_id': tf.string,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('audio', 'label')

 • نقل قول :

@article{boller2005dementiabank,
 title={Dementiabank database guide},
 author={Boller, Francois and Becker, James},
 journal={University of Pittsburgh},
 year={2005}
}