امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

تشخیص_رتینوپاتی_ دیابتی

 • توضیحات :

مجموعه بزرگی از تصاویر شبکیه با وضوح بالا که در شرایط مختلف تصویربرداری گرفته شده است.

شکاف مثال ها
'sample' 10
'test' 42،670
'train' 35،126
'validation' 10906
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  'name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@ONLINE {kaggle-diabetic-retinopathy,
  author = "Kaggle and EyePacs",
  title = "Kaggle Diabetic Retinopathy Detection",
  month = "jul",
  year  = "2015",
  url  = "https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection/data"
}

تشخیص_رتیوپاتی_ دیابتی / اصلی (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : تصاویر با وضوح و کیفیت اصلی.

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

تشخیص_رتیوپاتی_ دیابتی / 1 میلی متر

 • شرح پیکربندی : تصاویر تقریباً 1،000،000 پیکسل و با کیفیت 72 دارند.

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

تشخیص_رتیوپاتی_ دیابتی / 250K

 • شرح پیکربندی : تصاویر تقریباً 250،000 پیکسل و با کیفیت 72 دارند.

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

تشخیص_رتیوپاتی_ دیابتی / btgraham-300

 • شرح پیکربندی : تصاویر همانطور که برنده مسابقه کاگل در سال 2015 پیش پردازش شده است: ابتدا اندازه آنها به گونه ای تغییر می کند که شعاع کره کره چشم 300 پیکسل باشد ، سپس به 90٪ شعاع بریده می شوند و در نهایت با کدگذاری می شوند کیفیت 72 JPEG.

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم