تشخیص_رتینوپاتی_دیابتی

 • توضیحات :

مجموعه بزرگی از تصاویر شبکیه چشم با وضوح بالا که تحت شرایط مختلف تصویربرداری گرفته شده است.

شکاف مثال ها
'sample' 10
'test' 42670
'train' 35,126
'validation' 10906
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64
نام متن رشته
 • کلیدهای نظارت شده (به as_supervised doc مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@ONLINE {kaggle-diabetic-retinopathy,
  author = "Kaggle and EyePacs",
  title = "Kaggle Diabetic Retinopathy Detection",
  month = "jul",
  year  = "2015",
  url  = "https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection/data"
}

دیابت_رتینوپاتی_تشخیص/اصلی (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر با وضوح و کیفیت اصلی خود.

 • حجم مجموعه داده : 89.15 GiB

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

دیابت_رتینوپاتی_تشخیص/1M

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر تقریباً 1000000 پیکسل با کیفیت 72 دارند.

 • حجم مجموعه داده : 3.96 GiB

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

دیابت_رتینوپاتی_تشخیص/250K

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر تقریباً 250000 پیکسل با کیفیت 72 دارند.

 • حجم مجموعه داده : 1.30 GiB

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

تشخیص_رتینوپاتی_دیابتی/btgraham-300

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر مانند برنده مسابقه Kaggle در سال 2015 از قبل پردازش شده اند: ابتدا اندازه آنها به گونه ای تغییر می کند که شعاع کره چشم 300 پیکسل باشد، سپس به 90 درصد شعاع برش داده می شوند و در نهایت با کدگذاری می شوند. کیفیت 72 JPEG.

 • حجم مجموعه داده : 3.65 GiB

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم