i_naturalist2021

 • توضیحات :

مجموعه داده iNaturalist 2021 در مجموع شامل 10000 گونه است. مجموعه داده آموزشی کامل شامل نزدیک به 2.7 میلیون تصویر است. برای دسترسی بیشتر به مجموعه داده، ما همچنین یک مجموعه داده آموزشی "مینی" با 50 نمونه در هر گونه برای مجموع 500 هزار تصویر ایجاد کرده ایم. اسپلیت کامل train با mini اسپلیت همپوشانی دارد. مجموعه val برای هر گونه 10 تصویر اعتبارسنجی (در مجموع 100 هزار) دارد. در مجموع 500000 تصویر آزمایشی در تقسیم بندی public_test (بدون برچسب حقیقت زمین) وجود دارد.

 • صفحه اصلی : https://github.com/visipedia/inat_comp/tree/master/2021

 • کد منبع : tfds.image_classification.i_naturalist2021.INaturalist2021

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 : انتشار اولیه.
  • 2.0.0 : به‌روزرسانی: شاخص‌های کلاس از ترتیب موجود در فایل قطار JSON پیروی می‌کنند.
  • 2.0.1 (پیش‌فرض): به‌روزرسانی: شناسه مثال ارائه شده در فایل‌های JSON را درج کنید.
 • حجم دانلود : 316.54 GiB

 • حجم مجموعه داده : 318.45 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'mini' 500000
'test' 500000
'train' 2,686,843
'val' 100000
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'file_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Scalar(shape=(), dtype=int64),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10000),
  'supercategory': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=11),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
file_id متن رشته
شناسه اسکالر int64
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64
فوق دسته ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
\
@misc{inaturalist21,
  Howpublished = {~\url{https://github.com/visipedia/inat_comp/tree/master/2021} },
  Title = { {iNaturalist} 2021 competition dataset.},
  Year = {2021},
  key = { {iNaturalist} 2021 competition dataset},
  }