امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

imagenet_a

 • توضیحات :

ImageNet-A مجموعه ای از تصاویر است که با برچسب های ImageNet برچسب خورده است و با جمع آوری داده های جدید و فقط نگه داشتن آن دسته از تصاویر که مدل های ResNet-50 قادر به طبقه بندی صحیح آنها نیستند ، بدست آمده اند. برای جزئیات بیشتر لطفا به مقاله مراجعه کنید.

فضای برچسب همان فضای ImageNet2012 است. هر مثال به عنوان یک فرهنگ لغت با کلیدهای زیر نمایش داده می شود:

 • 'image': تصویر ، یک سنسور (H ، W ، 3).
 • 'label': یک عدد صحیح در محدوده [0 ، 1000].
 • 'file_name': یک نیش منحصر به فرد است که مثال را در مجموعه داده مشخص می کند.

 • صفحه اصلی : https://github.com/hendrycks/natural-adv-examples

 • کد منبع : tfds.image_classification.ImagenetA

 • نسخه ها :

  • 0.1.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه 655.70 MiB : 655.70 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 650.87 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 7500
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{hendrycks2019nae,
 title={Natural Adversarial Examples},
 author={Dan Hendrycks and Kevin Zhao and Steven Basart and Jacob Steinhardt and Dawn Song},
 journal={arXiv preprint arXiv:1907.07174},
 year={2019}
}

تجسم