امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

imagenet_r

 • توضیحات :

ImageNet-R مجموعه ای از تصاویر با برچسب ImageNet است که با جمع آوری هنر ، کارتون ، deviantart ، نقاشی دیواری ، گلدوزی ، گرافیک ، اریگامی ، نقاشی ، الگوها ، اشیا plastic پلاستیکی ، اشیای مخمل خواب دار ، مجسمه ها ، طرح ها ، تاتو ، اسباب بازی ها و ترجمه های ویدئویی کلاس های ImageNet. ImageNet-R دارای 200 کلاس ImageNet است که منجر به 30000 تصویر می شود. با جمع آوری داده های جدید و فقط نگه داشتن آن تصاویری که مدل های ResNet-50 قادر به طبقه بندی صحیح آنها نیستند. برای جزئیات بیشتر لطفا به مقاله مراجعه کنید.

فضای برچسب همان فضای ImageNet2012 است. هر مثال به عنوان یک فرهنگ لغت با کلیدهای زیر نمایش داده می شود:

 • 'image': تصویر ، یک سنسور (H ، W ، 3).
 • 'label': یک عدد صحیح در محدوده [0 ، 1000].
 • 'file_name': یک نیش منحصر به فرد است که مثال را در مجموعه داده مشخص می کند.

 • صفحه اصلی : https://github.com/hendrycks/imagenet-r

 • کد منبع : tfds.image_classification.ImagenetR

 • نسخه ها :

  • 0.1.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : 2.04 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 2.03 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 30000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{hendrycks2020many,
 title={The Many Faces of Robustness: A Critical Analysis of Out-of-Distribution Generalization},
 author={Dan Hendrycks and Steven Basart and Norman Mu and Saurav Kadavath and Frank Wang and Evan Dorundo and Rahul Desai and Tyler Zhu and Samyak Parajuli and Mike Guo and Dawn Song and Jacob Steinhardt and Justin Gilmer},
 journal={arXiv preprint arXiv:2006.16241},
 year={2020}
}

تجسم