imagenet_v2

ImageNet-v2 یک مجموعه تست ImageNet (10 در هر کلاس) است که با پیروی دقیق از پروتکل برچسب گذاری اصلی جمع آوری شده است. هر تصویر توسط حداقل 10 کارگر MTurk، احتمالاً بیشتر، برچسب گذاری شده است، و بسته به استراتژی مورد استفاده برای انتخاب اینکه کدام تصویر از بین 10 تصویر انتخاب شده برای کلاس داده شده شامل شود، سه نسخه مختلف از مجموعه داده وجود دارد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه گردآوری انواع مختلف به بخش چهار مقاله مراجعه کنید.

فضای برچسب مانند ImageNet2012 است. هر مثال به عنوان یک فرهنگ لغت با کلیدهای زیر نشان داده می شود:

 • 'تصویر': تصویر، یک تانسور (H, W, 3).
 • 'label': یک عدد صحیح در محدوده [0، 1000).
 • 'file_name': یک نیش منحصر به فرد که نمونه را در مجموعه داده شناسایی می کند.

 • صفحه اصلی : https://github.com/modestyachts/ImageNetV2

 • کد منبع : tfds.datasets.imagenet_v2.Builder

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 : نسخه اولیه.
  • 2.0.0 : فایل ها به روز شدند.
  • 3.0.0 (پیش‌فرض): نام file_name را از مسیر مطلق به مسیر نسبت به فهرست داده‌ها، یعنی: "class_id/filename.jpg" اصلاح کنید.
  • 3.1.0 : URL های جدید برای منابع از Hugging Face.
 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
نام فایل متن رشته
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64
 • کلیدهای نظارت شده (مشاهده as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@inproceedings{recht2019imagenet,
 title={Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?},
 author={Recht, Benjamin and Roelofs, Rebecca and Schmidt, Ludwig and Shankar, Vaishaal},
 booktitle={International Conference on Machine Learning},
 pages={5389--5400},
 year={2019}
}

imagenet_v2/فرکانس مطابق (پیکربندی پیش فرض)

 • حجم دانلود : 1.18 GiB

 • حجم مجموعه داده : 1.16 GiB

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet_v2/threshold-0.7

 • حجم دانلود : 1.16 GiB

 • حجم مجموعه داده : 1.15 GiB

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet_v2/topimages

 • حجم دانلود : 1.16 GiB

 • حجم مجموعه داده : 1.14 GiB

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم