این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

imagenet_v2

 • توضیحات :

ImageNet-v2 مجموعه ای از تست های ImageNet (10 در هر کلاس) است که با رعایت دقیق پروتکل اصلی برچسب گذاری جمع آوری شده است. هر تصویر توسط حداقل 10 کارگر MTurk ، احتمالاً بیشتر برچسب خورده شده است ، و بسته به استراتژی استفاده شده برای انتخاب کدام تصویر برای انتخاب بین 10 انتخاب شده برای کلاس داده شده ، سه نسخه متفاوت از مجموعه داده وجود دارد. لطفا برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه تهیه انواع مختلف به بخش چهارم مقاله مراجعه کنید.

فضای برچسب همان فضای ImageNet2012 است. هر نمونه به عنوان یک فرهنگ لغت با کلیدهای زیر نمایش داده می شود:

 • 'تصویر': تصویر ، a (H ، W ، 3)
 • 'label': یک عدد صحیح در محدوده [0 ، 1000).
 • 'file_name': یک ویژگی منحصر به فرد که نمونه آن را در مجموعه داده مشخص می کند.

 • توضیحات پیکربندی : ImageNet-v2 یک مجموعه تست ImageNet (10 در هر کلاس) است که با رعایت دقیق پروتکل اصلی برچسب گذاری جمع آوری شده است. هر تصویر توسط حداقل 10 کارگر MTurk ، احتمالاً بیشتر برچسب خورده شده است ، و بسته به استراتژی استفاده شده برای انتخاب کدام تصویر برای انتخاب بین 10 انتخاب شده برای کلاس داده شده ، سه نسخه متفاوت از مجموعه داده وجود دارد. لطفا برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه تهیه انواع مختلف به بخش چهارم مقاله مراجعه کنید.

فضای برچسب همان فضای ImageNet2012 است. هر نمونه به عنوان یک فرهنگ لغت با کلیدهای زیر نمایش داده می شود:

 • 'تصویر': تصویر ، a (H ، W ، 3)
 • 'label': یک عدد صحیح در محدوده [0 ، 1000).
 • 'file_name': یک ویژگی منحصر به فرد که نمونه آن را در مجموعه داده مشخص می کند.

 • صفحه اصلی : https://github.com/modestyachts/ImageNetV2

 • کد منبع : tfds.image_classification.ImagenetV2

 • نسخه ها :

  • 0.1.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 10،000
 • ویژگی ها :
 FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})
 
 @inproceedings{recht2019imagenet,
 title={Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?},
 author={Recht, Benjamin and Roelofs, Rebecca and Schmidt, Ludwig and Shankar, Vaishaal},
 booktitle={International Conference on Machine Learning},
 pages={5389--5400},
 year={2019}
}
 

imagenet_v2 / فرکانس همسان (پیکربندی پیش فرض)

 • اندازه 582.13 MiB : 582.13 MiB

 • اندازه 576.77 MiB : 576.77 MiB

 • تجسم ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet_v2 / آستانه-0.7

 • اندازه 577.35 MiB : 577.35 MiB

 • اندازه 571.98 MiB : 571.98 MiB

 • تجسم ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet_v2 / topimages

 • اندازه بارگیری : 578.26 MiB

 • اندازه 572.85 MiB : 572.85 MiB

 • تجسم ( tfds.show_examples ):

تجسم