امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

تصویر

 • توضیحات :

Imagenette زیر مجموعه ای از 10 کلاس است که به راحتی از مجموعه داده های Imagenet طبقه بندی می شوند. در اصل توسط جرمی هوارد از FastAI تهیه شده است. هدف تهیه یک نسخه کوچک از مجموعه داده Imagenet عمدتا به این دلیل بود که اجرای ایده ها / الگوریتم ها / آزمایش های جدید در کل Imagenet زمان زیادی می برد.

این نسخه از مجموعه داده به محققان / پزشکان اجازه می دهد تا به سرعت ایده ها را امتحان کنند و با دیگران به اشتراک بگذارند. مجموعه داده در سه نوع وجود دارد:

 • اندازه کامل
 • 320 پیکسل
 • 160 پیکسل
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@misc{imagenette,
 author  = "Jeremy Howard",
 title   = "imagenette",
 url    = "https://github.com/fastai/imagenette/"
}

imagenette / full-size-v2 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : نوع کامل.

 • اندازه بارگیری : 1.45 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.46 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 9،469
'validation' 3،925

imagenette / 320px-v2

 • شرح پیکربندی : نوع 320px.

 • حجم دانلود : 325.84 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 332.71 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 9،469
'validation' 3،925

imagenette / 160px-v2

 • توضیحات پیکربندی : نوع 160px.

 • حجم دانلود : 94.42 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 102.10 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 9،469
'validation' 3،925

imagenette / اندازه کامل

 • توضیحات پیکربندی : نوع کامل.

 • اندازه بارگیری : 1.45 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.46 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 12،894
'validation' 500

imagenette / 320px

 • شرح پیکربندی : نوع 320px.

 • حجم دانلود : 325.48 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 332.71 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 12،894
'validation' 500

imagenette / 160px

 • توضیحات پیکربندی : نوع 160px.

 • اندازه 94.18 MiB : 94.18 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 102.10 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 12،894
'validation' 500