تصویر نت

Imagenette زیرمجموعه ای از 10 کلاس است که به راحتی از مجموعه داده Imagenet طبقه بندی می شوند. در اصل توسط جرمی هوارد از FastAI تهیه شد. هدف پشت هم قرار دادن یک نسخه کوچک از مجموعه داده Imagenet عمدتاً به این دلیل بود که اجرای ایده ها / الگوریتم ها / آزمایش های جدید در کل Imagenet زمان زیادی را می طلبد.

این نسخه از مجموعه داده به پژوهشگران/متخصصین اجازه می دهد تا به سرعت ایده ها را امتحان کرده و با دیگران به اشتراک بگذارند. مجموعه داده در سه نوع ارائه می شود:

 • اندازه کامل
 • 320 پیکسل
 • 160 پیکسل
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64
 • کلیدهای نظارت شده (مشاهده as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@misc{imagenette,
 author  = "Jeremy Howard",
 title   = "imagenette",
 url    = "https://github.com/fastai/imagenette/"
}

imagenette/full-size-v2 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : نوع کامل.

 • حجم دانلود : 1.45 GiB

 • حجم مجموعه داده : 1.46 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 9,469
'validation' 3,925

تجسم

imagenette/320px-v2

 • توضیحات پیکربندی : نوع 320px.

 • حجم دانلود : 325.84 MiB

 • حجم مجموعه داده : 332.71 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 9,469
'validation' 3,925

تجسم

imagenette/160px-v2

 • توضیحات پیکربندی : نوع 160px.

 • حجم دانلود : 94.42 MiB

 • حجم مجموعه داده : 102.10 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 9,469
'validation' 3,925

تجسم

imagenette/اندازه کامل

 • توضیحات پیکربندی : نوع کامل.

 • حجم دانلود : 1.45 GiB

 • حجم مجموعه داده : 1.46 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 12894
'validation' 500

تجسم

imagenette/320px

 • توضیحات پیکربندی : نوع 320px.

 • حجم دانلود : 325.48 MiB

 • حجم مجموعه داده : 332.71 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 12894
'validation' 500

تجسم

imagenette/160px

 • توضیحات پیکربندی : نوع 160px.

 • حجم دانلود : 94.18 MiB

 • حجم مجموعه داده : 102.10 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 12894
'validation' 500

تجسم