امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

پیکا

 • توضیحات :

ضریب هوشی فیزیکی: تعامل فیزیکی QA ، معیار جدیدی از QA برای استدلال فیزیک ساده لوحانه با تمرکز بر نحوه تعامل ما با اشیا everyday روزمره در شرایط روزمره. این مجموعه داده بر روی استطاعت اشیا تمرکز دارد ، یعنی اینکه هر جسم فیزیکی چه اعمالی را انجام می دهد (مثلاً می توان از کفش به عنوان جایگاه جلو استفاده کرد) و اینکه گروهی از اشیا afford چه فعل و انفعالات فیزیکی دارند (به عنوان مثال قرار دادن یک سیب بالای یک کتاب ، اما نه برعکس). مجموعه داده نیاز به استدلال در مورد استفاده اولیه از اشیا دارد (مثلاً از کفش برای راه رفتن استفاده می شود) و همچنین از کاربردهای غیر نمونه اما عملاً قابل قبول از اشیا (به عنوان مثال ، کفش ها می توانند به عنوان پایه اصلی استفاده شوند). این مجموعه داده شامل 20000 جفت QA است که یا چند گزینه ای هستند یا سوالات صحیح / غلط هستند.

شکاف مثال ها
'train' 16،113
'validation' 1838
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'goal': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'sol1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sol2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{Bisk2020,
 author = {Yonatan Bisk and Rowan Zellers and
      Ronan Le Bras and Jianfeng Gao
      and Yejin Choi},
 title = {PIQA: Reasoning about Physical Commonsense in
      Natural Language},
 booktitle = {Thirty-Fourth AAAI Conference on
        Artificial Intelligence},
 year = {2020},
}