پیقا

 • توضیحات :

IQa فیزیکی: QA تعامل فیزیکی، یک معیار جدید QA عقل سلیم برای استدلال فیزیک ساده با تمرکز بر نحوه تعامل ما با اشیاء روزمره در موقعیت‌های روزمره. این مجموعه داده بر توانایی اشیاء متمرکز است، به عنوان مثال، اعمالی که هر جسم فیزیکی انجام می دهد (به عنوان مثال، استفاده از کفش به عنوان درب درب امکان پذیر است)، و تعاملات فیزیکی یک گروه از اشیا (به عنوان مثال، امکان قرار دادن یک سیب وجود دارد). بالای کتاب، اما نه برعکس). مجموعه داده نیاز به استدلال در مورد استفاده اولیه از اشیاء (به عنوان مثال، کفش برای راه رفتن استفاده می شود) و استفاده غیر نمونه اولیه اما عملاً قابل قبول از اشیاء دارد (مثلاً کفش می تواند به عنوان درب درب استفاده شود). مجموعه داده شامل 20000 جفت QA است که سؤالات چند گزینه ای یا درست / نادرست هستند.

شکاف مثال ها
'train' 16113
'validation' 1,838
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'goal': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'sol1': Text(shape=(), dtype=string),
  'sol2': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
هدف متن رشته
شناسه متن رشته
برچسب ClassLabel int64
sol1 متن رشته
sol2 متن رشته
 • نقل قول :
@inproceedings{Bisk2020,
 author = {Yonatan Bisk and Rowan Zellers and
      Ronan Le Bras and Jianfeng Gao
      and Yejin Choi},
 title = {PIQA: Reasoning about Physical Commonsense in
      Natural Language},
 booktitle = {Thirty-Fourth AAAI Conference on
        Artificial Intelligence},
 year = {2020},
}