امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

برگ_گیاه

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل 4502 تصویر از برگهای گیاه سالم و ناسالم بر اساس گونه ها و وضعیت سلامتی به 22 دسته تقسیم شده است. تصاویر با فرمت JPG با وضوح بالا هستند.

هیچ پرونده ای با پیشوند برچسب 0000 وجود ندارد ، بنابراین رمزگذاری برچسب توسط یک تغییر داده می شود (به عنوان مثال پرونده ای با پیشوند برچسب 0001 با برچسب کدگذاری شده 0).

URL پایگاه داده: https://data.mendeley.com/datasets/hb74ynkjcn/1 مجوز: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

شکاف مثال ها
'train' 4،502
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=22),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@misc{,
 author={Siddharth Singh Chouhan, Ajay Kaul, Uday Pratap Singh, Sanjeev
Jain},
 title={A Database of Leaf Images: Practice towards Plant Conservation with
Plant Pathology},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}

تجسم