کواک

 • توضیحات :

Question Answering in Context مجموعه داده ای برای مدل سازی، درک و مشارکت در گفتگوی جستجوی اطلاعات است. نمونه‌های داده شامل گفتگوی تعاملی بین دو کارگر جمعی هستند: (1) دانش‌آموزی که دنباله‌ای از سؤالات آزاد را مطرح می‌کند تا هرچه بیشتر درباره یک متن پنهان ویکی‌پدیا بیاموزد، و (2) معلمی که با ارائه گزیده‌های کوتاه به سؤالات پاسخ می‌دهد. (برمی گردد) از متن. QuAC چالش‌هایی را معرفی می‌کند که در مجموعه داده‌های درک ماشین موجود یافت نمی‌شوند: سؤالات آن اغلب بازتر، بی‌پاسخ‌تر، یا فقط در چارچوب گفتگو معنادار هستند.

شکاف مثال ها
'train' 83,568
'validation' 7,354
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'background': Text(shape=(), dtype=string),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
  'followup': Text(shape=(), dtype=string),
  'orig_answer': FeaturesDict({
    'answer_start': int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
  'section_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
  'yesno': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
پاسخ می دهد توالی
answers/answer_start تانسور int32
پاسخ / متن متن رشته
زمینه متن رشته
متن نوشته متن رشته
پیگیری متن رشته
orig_answer FeaturesDict
orig_answer/answer_start تانسور int32
orig_answer/text متن رشته
سوال متن رشته
بخش_عنوان متن رشته
عنوان متن رشته
بله خیر متن رشته
 • نقل قول :
@article{choi2018quac,
 title={Quac: Question answering in context},
 author={Choi, Eunsol and He, He and Iyyer, Mohit and Yatskar, Mark and Yih, Wen-tau and Choi, Yejin and Liang, Percy and Zettlemoyer, Luke},
 journal={arXiv preprint arXiv:1808.07036},
 year={2018}
}