امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

نژاد

 • توضیحات :

Race یک مجموعه داده درک مطلب در مقیاس بزرگ است که دارای بیش از 28000 متن و تقریباً 100000 سوال است. این مجموعه داده از امتحانات انگلیسی در چین جمع آوری شده است که برای دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان طراحی شده است. مجموعه داده می تواند به عنوان مجموعه آموزش و آزمون برای درک ماشین باشد.

 • توضیحات پیکربندی : پیکربندی سازنده برای مجموعه داده های RACE.

 • صفحه اصلی : https://www.cs.cmu.edu/~glai1/data/race/

 • کد منبع : tfds.text.race.Race

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 : انتشار اولیه.
  • 2.0.0 (پیش فرض): شناسه مثال را اضافه کنید.
 • اندازه بارگیری : 24.26 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'answers': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'article': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'example_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'options': Sequence(Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string))),
  'questions': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{lai2017large,
  title={RACE: Large-scale ReAding Comprehension Dataset From Examinations},
  author={Lai, Guokun and Xie, Qizhe and Liu, Hanxiao and Yang, Yiming and Hovy, Eduard},
  journal={arXiv preprint arXiv:1704.04683},
  year={2017}
}

race / high (پیکربندی پیش فرض)

 • اندازه مجموعه داده : 52.39 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'dev' 1021
'test' 1045
'train' 18،728

نژاد / وسط

 • اندازه مجموعه داده : 12.51 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'dev' 368
'test' 362
'train' 6409