امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

45

 • توضیحات :

مجموعه داده های RESISC45 یک معیار در دسترس عموم برای طبقه بندی صحنه تصویر با سنجش از دور (RESISC) است که توسط دانشگاه پلی تکنیک شمال غربی (NWPU) ایجاد شده است. این مجموعه داده شامل 31،500 تصویر است که شامل 45 کلاس صحنه با 700 تصویر در هر کلاس است.

 • صفحه اصلی : http://www.escience.cn/people/JunweiHan/NWPU-RESISC45.html

 • کد منبع : tfds.image_classification.Resisc45

 • نسخه ها :

  • 3.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Dataset را می توان از OneDrive بارگیری کرد: https://1drv.ms/u/s!AmgKYzARBl5ca3HNaHIlzp_IXjs پس از بارگیری پرونده rar ، لطفاً آن را در manual_dir استخراج کنید.

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 31،500
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=45),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{Cheng_2017,
  title={Remote Sensing Image Scene Classification: Benchmark and State of the Art},
  volume={105},
  ISSN={1558-2256},
  url={http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2017.2675998},
  DOI={10.1109/jproc.2017.2675998},
  number={10},
  journal={Proceedings of the IEEE},
  publisher={Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)},
  author={Cheng, Gong and Han, Junwei and Lu, Xiaoqiang},
  year={2017},
  month={Oct},
  pages={1865-1883}
}

تجسم