امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

140

 • توضیحات :

Sentiment140 به شما امکان می دهد احساسات یک نام تجاری ، محصول یا موضوع را در توییتر کشف کنید.

داده ها یک CSV است که شکلک ها برداشته شده است. قالب پرونده داده دارای 6 قسمت است:

 1. قطبیت توییت (0 = منفی ، 2 = خنثی ، 4 = مثبت)
 2. شناسه توییت (2087)
 3. تاریخ توییت (شنبه 16 مه 23:58:44 UTC 2009)
 4. پرس و جو (lyx). اگر پرسشی وجود نداشته باشد ، این مقدار NO_QUERY است.
 5. کاربری که توییت کرد (robotickilldozr)
 6. متن توییت (Lyx باحال است)

برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله طبقه بندی احساسات توییتر با نظارت از راه دور در https://cs.stanford.edu/people/alecmgo/papers/TwitterDistantSupervision09.pdf مراجعه کنید

شکاف مثال ها
'test' 498
'train' 1،600،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'date': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'polarity': tf.int32,
  'query': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'user': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('text', 'polarity')

 • نقل قول :

@ONLINE {Sentiment140,
  author = "Go, Alec and Bhayani, Richa and Huang, Lei",
  title = "Twitter Sentiment Classification using Distant Supervision",
  year  = "2009",
  url  = "http://help.sentiment140.com/home"
}