اسنلی، اسنلی

 • توضیحات :

مجموعه SNLI (نسخه 1.0) مجموعه ای از 570 هزار جفت جملات انگلیسی نوشته شده توسط انسان است که به صورت دستی برای طبقه بندی متوازن با برچسب های مستلزم، تضاد و خنثی برچسب گذاری شده اند و از وظیفه استنتاج زبان طبیعی (NLI) پشتیبانی می کند، که به عنوان شناسایی دلبستگی متنی نیز شناخته می شود. (RTE).

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 550,152
'validation' 10000
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'premise': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
فرضیه متن رشته
برچسب ClassLabel int64
فرضیه متن رشته
 • نقل قول :
@inproceedings{snli:emnlp2015,
  Author = {Bowman, Samuel R. and Angeli, Gabor and Potts, Christopher, and Manning, Christopher D.},
  Booktitle = {Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)},
  Publisher = {Association for Computational Linguistics},
  Title = {A large annotated corpus for learning natural language inference},
  Year = {2015}
}