تیم

 • توضیحات :

مجموعه داده پاسخ به پرسش استنفورد (SQuAD) یک مجموعه داده درک مطلب است که شامل سؤالاتی است که توسط جمعی از مقالات ویکی‌پدیا مطرح می‌شود، که در آن پاسخ به هر سؤال بخشی از متن یا گستره‌ای از متن خوانده شده یا سؤال است. ممکن است بی پاسخ باشد

@article{2016arXiv160605250R,
    author = { {Rajpurkar}, Pranav and {Zhang}, Jian and {Lopyrev},
         Konstantin and {Liang}, Percy},
    title = "{SQuAD: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text}",
   journal = {arXiv e-prints},
     year = 2016,
     eid = {arXiv:1606.05250},
    pages = {arXiv:1606.05250},
archivePrefix = {arXiv},
    eprint = {1606.05250},
}

squad/v1.1 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : نسخه 1.1.0 SQUAD

 • حجم دانلود : 33.51 MiB

 • حجم مجموعه داده : 94.06 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 87599
'validation' 10,570
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': string,
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
پاسخ می دهد توالی
answers/answer_start تانسور int32
پاسخ / متن متن رشته
متن نوشته متن رشته
شناسه تانسور رشته
سوال متن رشته
عنوان متن رشته

squad/v2.0

 • توضیحات پیکربندی : نسخه 2.0.0 SQUAD

 • حجم دانلود : 44.34 MiB

 • حجم مجموعه داده : 148.54 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله (تایید اعتبار)، فقط زمانی که shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 130,319
'validation' 11873
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': string,
  'is_impossible': bool,
  'plausible_answers': Sequence({
    'answer_start': int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
پاسخ می دهد توالی
answers/answer_start تانسور int32
پاسخ / متن متن رشته
متن نوشته متن رشته
شناسه تانسور رشته
غیر ممکن است تانسور بوول
پاسخ های قابل قبول توالی
plusible_answers/answer_start تانسور int32
پاسخ های قابل قبول/متن متن رشته
سوال متن رشته
عنوان متن رشته