امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

wider_face

 • توضیحات :

مجموعه داده WIDER FACE یک مجموعه داده معیار تشخیص چهره است که تصاویر آن از مجموعه داده WIDER در دسترس عموم انتخاب می شود. ما 32203 تصویر را انتخاب می کنیم و 3937070 چهره را با درجه تنوع بالایی در مقیاس ، ژست و انسداد برچسب می زنیم که در تصاویر نمونه به تصویر کشیده شده است. مجموعه داده WIDER FACE بر اساس 61 کلاس رویداد سازمان یافته است. برای هر کلاس رویداد ، ما به طور تصادفی 40٪ / 10٪ / 50٪ داده را به عنوان مجموعه های آموزش ، اعتبار سنجی و آزمایش انتخاب می کنیم. ما همان معیار ارزیابی را در مجموعه داده های PASCAL VOC به کار می بریم. مشابه مجموعه داده های MALF و Caltech ، ما صحت زمین محدود کننده جعبه را برای تصاویر آزمون آزاد نمی کنیم. کاربران باید پرونده های پیش بینی نهایی را ارسال کنند ، که برای ارزیابی آنها ادامه می دهیم.

شکاف مثال ها
'test' 16،097
'train' 12،880
'validation' 3،226
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'faces': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'blur': tf.uint8,
    'expression': tf.bool,
    'illumination': tf.bool,
    'invalid': tf.bool,
    'occlusion': tf.uint8,
    'pose': tf.bool,
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{yang2016wider,
  Author = {Yang, Shuo and Luo, Ping and Loy, Chen Change and Tang, Xiaoou},
  Booktitle = {IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
  Title = {WIDER FACE: A Face Detection Benchmark},
  Year = {2016} }

تجسم