امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

wmt13_translate

 • توضیحات :

مجموعه داده را بر اساس داده های statmt.org ترجمه کنید.

نسخه ها برای سالهای مختلف با استفاده از ترکیبی از چندین منبع داده وجود دارد. wmt_translate پایه به شما این امکان را می دهد که با ایجاد یک tfds.translate.wmt.WmtConfig سفارشی پیکربندی خود را برای انتخاب جفت داده / زبان خود ایجاد کنید.

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • صفحه اصلی : http://www.statmt.org/wmt13/translation-task.html

 • کد منبع :tfds.translate.Wmt13Translate

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  برخی از تنظیمات wmt در اینجا ، نیاز به بارگیری دستی دارند. لطفاً به wmt.py مراجعه کنید تا مسیر دقیق (و نام پرونده) را که باید بارگیری شود ، ببینید.

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • نقل قول :

@InProceedings{bojar-EtAl:2013:WMT,
 author  = {Bojar, Ondrej and Buck, Christian and Callison-Burch, Chris and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Koehn, Philipp and Monz, Christof and Post, Matt and Soricut, Radu and Specia, Lucia},
 title   = {Findings of the 2013 {Workshop on Statistical Machine Translation} },
 booktitle = {Proceedings of the Eighth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {August},
 year   = {2013},
 address  = {Sofia, Bulgaria},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {1--44},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W13-2201}
}

wmt13_translate / cs-en (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده های کار ترجمه WMT 2013 cs-en.

 • اندازه بارگیری : 1.59 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 2.89 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3000
'train' 15،780،759
'validation' 13،573
 • ویژگی ها :
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt13_translate / de-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده های کار ترجمه de-en WMT 2013.

 • اندازه بارگیری : 1.59 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.36 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3000
'train' 4،485،758
'validation' 13،573
 • ویژگی ها :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt13_translate / fr-en

 • شرح پیکربندی : WMT 2013 fr-en مجموعه داده های کار ترجمه.

 • اندازه بارگیری : 6.21 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 14.64 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3000
'train' 40،810،860
'validation' 13،573
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt13_translate / es-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2013 es-en.

 • اندازه بارگیری : 3.79 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 5.24 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3000
'train' 15،176،790
'validation' 13،573
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'es': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt13_translate / ru-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2013 ru-en.

 • اندازه 1010.20 MiB : 1010.20 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 833.67 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3000
'train' 2،471،670
'validation' 3،003
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})