امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

wmt14_translate

 • توضیحات :

مجموعه داده را بر اساس داده های statmt.org ترجمه کنید.

نسخه ها برای سالهای مختلف با استفاده از ترکیبی از چندین منبع داده وجود دارد. wmt_translate پایه به شما این امکان را می دهد که با ایجاد یک tfds.translate.wmt.WmtConfig سفارشی پیکربندی خود را برای انتخاب جفت داده / زبان خود ایجاد کنید.

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • صفحه اصلی : http://www.statmt.org/wmt14/translation-task.html

 • کد منبع :tfds.translate.Wmt14Translate

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  برخی از تنظیمات wmt در اینجا ، نیاز به بارگیری دستی دارند. لطفاً به wmt.py مراجعه کنید تا مسیر دقیق (و نام پرونده) را که باید بارگیری شود ، ببینید.

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • نقل قول :

@InProceedings{bojar-EtAl:2014:W14-33,
 author  = {Bojar, Ondrej and Buck, Christian and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Koehn, Philipp and Leveling, Johannes and Monz, Christof and Pecina, Pavel and Post, Matt and Saint-Amand, Herve and Soricut, Radu and Specia, Lucia and Tamchyna, Ale
{s} },
 title   = {Findings of the 2014 Workshop on Statistical Machine Translation},
 booktitle = {Proceedings of the Ninth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {June},
 year   = {2014},
 address  = {Baltimore, Maryland, USA},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {12--58},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W/W14/W14-3302}
}

wmt14_translate / cs-en (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2014 cs-en.

 • اندازه بارگیری : 1.58 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،003
'train' 15،786،979
'validation' 3000
 • ویژگی ها :
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt14_translate / de-en

 • شرح پیکربندی : WMT 2014 مجموعه داده های کار ترجمه de-en.

 • اندازه بارگیری : 1.58 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،003
'train' 4،508،785
'validation' 3000
 • ویژگی ها :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt14_translate / fr-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2014 fr-en.

 • اندازه بارگیری : 6.20 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،003
'train' 40،836،876
'validation' 3000
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt14_translate / سلام-en

 • شرح پیکربندی : WMT 2014 مجموعه داده های کار ترجمه hi-en.

 • اندازه بارگیری : 44.65 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2،507
'train' 313،748
'validation' 520
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'hi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt14_translate / ru-en

 • شرح پیکربندی : WMT 2014 مجموعه داده های کار ترجمه ru-en.

 • اندازه 998.38 MiB : 998.38 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،003
'train' 2،486،965
'validation' 3000
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})