امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

wmt17_translate

 • توضیحات :

مجموعه داده را بر اساس داده های statmt.org ترجمه کنید.

نسخه ها برای سالهای مختلف با استفاده از ترکیبی از چندین منبع داده وجود دارد. wmt_translate پایه به شما این امکان را می دهد که با ایجاد یک tfds.translate.wmt.WmtConfig سفارشی پیکربندی خود را برای انتخاب جفت داده / زبان خود ایجاد کنید.

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • صفحه اصلی : http://www.statmt.org/wmt17/translation-task.html

 • کد منبع :tfds.translate.Wmt17Translate

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  برخی از تنظیمات wmt در اینجا ، نیاز به بارگیری دستی دارند. لطفاً به wmt.py مراجعه کنید تا مسیر دقیق (و نام پرونده) را که باید بارگیری شود ، ببینید.

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • نقل قول :

@InProceedings{bojar-EtAl:2017:WMT1,
 author  = {Bojar, Ond
{r}ej and Chatterjee, Rajen and Federmann, Christian and Graham, Yvette and Haddow, Barry and Huang, Shujian and Huck, Matthias and Koehn, Philipp and Liu, Qun and Logacheva, Varvara and Monz, Christof and Negri, Matteo and Post, Matt and Rubino, Raphael and Specia, Lucia and Turchi, Marco},
 title   = {Findings of the 2017 Conference on Machine Translation (WMT17)},
 booktitle = {Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, Volume 2: Shared Task Papers},
 month   = {September},
 year   = {2017},
 address  = {Copenhagen, Denmark},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {169--214},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W17-4717}
}

wmt17_translate / cs-en (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2017 cs-en.

 • اندازه بارگیری : 1.66 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،005
'train' 15،851،649
'validation' 2،999
 • ویژگی ها :
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt17_translate / de-en

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده های کار ترجمه de-en WMT 2017.

 • اندازه بارگیری : 1.81 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،004
'train' 5،906،184
'validation' 2،999
 • ویژگی ها :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt17_translate / fi-en

 • شرح پیکربندی : WMT 2017 مجموعه داده های کار ترجمه fi-en.

 • اندازه 414.10 MiB : 414.10 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 6،004
'train' 2،656،542
'validation' 6000
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt17_translate / lv-en

 • شرح پیکربندی : WMT 2017 مجموعه داده های کار ترجمه lv-en.

 • اندازه بارگیری : 161.69 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2،001
'train' 3،567،528
'validation' 2،003
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'lv': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt17_translate / ru-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2017 ru-en.

 • اندازه بارگیری : 3.34 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،001
'train' 25،782،720
'validation' 2،998
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt17_translate / tr-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2017 tr-en.

 • اندازه بارگیری : 59.32 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،007
'train' 205،756
'validation' 3000
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt17_translate / zh-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2017 zh-en.

 • حجم دانلود : 2.16 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2،001
'train' 25،136،609
'validation' 2،002
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'zh': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})