امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

بله خیر

 • توضیحات :

شصت ضبط از یک فرد به عبری بله یا نه گفتن ؛ هر ضبط هشت کلمه است.

نکته اصلی مجموعه داده ارائه روشی آسان و سریع برای تست رایگان اسکریپت های Kaldi است.

بایگانی "waves_yesno.tar.gz" شامل 60 پرونده .wav است که نمونه برداری آن 8 کیلوهرتز است. همه توسط یک گوینده مرد و به عبری ضبط شده است. در هر پرونده ، فرد 8 کلمه می گوید. هر کلمه یا به زبان عبری برای "بله" یا "نه" است ، بنابراین هر پرونده یک توالی تصادفی از 8 بله یا نه دارد. رونویسی جداگانه ارائه نشده است. توالی در نام پرونده کدگذاری می شود ، با 1 برای بله و 0 برای خیر.

 • صفحه اصلی : https://www.openslr.org/1/

 • کد منبع : tfds.audio.yesno.YesNo

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : 4.49 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 16.27 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 60
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2)),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('audio', 'label')

 • نقل قول :

@ONLINE {YesNo,
  author = "Created for the Kaldi Project",
  title = "YesNo",
  url  = "http://www.openslr.org/1/"
}