Zbiory danych Huggingface

Huggingface rozwidlał TFDS i udostępnia wiele tekstowych zestawów danych. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej dokumentacji. Następnie możesz znaleźć listę wszystkich zestawów danych, które mogą być używane z TFDS.