امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

کلیک کنید

 • توضیحات :

CLIC یک مجموعه داده برای مسیر فشرده سازی فقدان تصویر با چالش در یادگیری تصویر فشرده شده 2020 است. این تصاویر حاوی ترکیبی از مجموعه داده های حرفه ای و موبایل است که برای آموزش و معیار عملکرد تحریف نرخ استفاده می شود. مجموعه داده شامل هر دو تصویر RGB و مقیاس خاکستری است. اگر یک تصویر در مقیاس خاکستری به عنوان یک تانسور 1 کاناله و یک تانسور 3 کاناله پردازش شود ، این ممکن است به دست زدن ویژه نیاز داشته باشد.

این مجموعه داده شامل داده ها از چالش P-قاب (فریم های تصویر YUV).

 • صفحه اصلی : https://www.compression.cc/

 • کد منبع : tfds.image.CLIC

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : 7.48 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 7.48 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 428
'train' 1،633
'validation' 102
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@misc{CLIC2020,
 title = {Workshop and Challenge on Learned Image Compression (CLIC2020)},
 author = {George Toderici, Wenzhe Shi, Radu Timofte, Lucas Theis,
      Johannes Balle, Eirikur Agustsson, Nick Johnston, Fabian Mentzer},
 url = {http://www.compression.cc},
 year={2020},
 organization={CVPR}
}

تجسم