ขอขอบคุณที่เข้าร่วม Google I/O ดูเซสชั่นทั้งหมดตามความต้องการ ดูตามความต้องการ

cycle_gan

ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยรูปภาพจากสองคลาส A และ B (ตัวอย่าง: ม้า/ม้าลาย แอปเปิ้ล/ส้ม,...)

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
ลักษณะเฉพาะ ระดับ รูปร่าง Dประเภท คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (ไม่มี, ไม่มี, 3) uint8
ฉลาก ป้ายกำกับคลาส int64
 • คีย์ภายใต้การดูแล (ดู as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • การอ้างอิง :

@article{DBLP:journals/corr/ZhuPIE17,
 author  = {Jun{-}Yan Zhu and
        Taesung Park and
        Phillip Isola and
        Alexei A. Efros},
 title   = {Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial
        Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1703.10593},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1703.10593},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1703.10593},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:06 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuPIE17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

cycle_gan/apple2orange (การกำหนดค่าเริ่มต้น)

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 74.82 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 76.89 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 266
'testB' 248
'trainA' 995
'trainB' 1,019

การสร้างภาพ

cycle_gan/summer2winter_yosemite

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 126.50 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 127.52 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 309
'testB' 238
'trainA' 1,231
'trainB' 962

การสร้างภาพ

cycle_gan/horse2zebra

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 111.45 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 112.55 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 120
'testB' 140
'trainA' 1,067
'trainB' 1,334

การสร้างภาพ

cycle_gan/monet2photo

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 291.09 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 295.75 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสารประกอบ ): ไม่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 121
'testB' 751
'trainA' 1,072
'trainB' 6,287

การสร้างภาพ

cycle_gan/cezanne2photo

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 266.92 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 269.56 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสารประกอบ ): ไม่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 58
'testB' 751
'trainA' 525
'trainB' 6,287

การสร้างภาพ

cycle_gan/ukiyoe2photo

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 279.38 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 282.62 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสารประกอบ ): ไม่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 263
'testB' 751
'trainA' 562
'trainB' 6,287

การสร้างภาพ

cycle_gan/vangogh2photo

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 292.39 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 295.09 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสารประกอบ ): ไม่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 400
'testB' 751
'trainA' 400
'trainB' 6,287

การสร้างภาพ

cycle_gan/แผนที่

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 1.38 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 701.08 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสารประกอบ ): ไม่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 1,098
'testB' 1,098
'trainA' 1,096
'trainB' 1,096

การสร้างภาพ

cycle_gan/ทิวทัศน์เมือง

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 266.65 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 167.36 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 500
'testB' 500
'trainA' 2,975
'trainB' 2,975

การสร้างภาพ

cycle_gan/facades

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 33.51 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 34.83 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 106
'testB' 106
'trainA' 400
'trainB' 400

การสร้างภาพ

cycle_gan/iphone2dslr_flower

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 324.22 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 325.82 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสารประกอบ ): ไม่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'testA' 569
'testB' 480
'trainA' 1,812
'trainB' 3,325

การสร้างภาพ