ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

เกรฟ

 • รายละเอียด:

ชุดข้อมูล Google RefExp คือชุดของคำอธิบายข้อความของออบเจ็กต์ในรูปภาพ ซึ่งสร้างจากชุดข้อมูล MS-COCO ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในขณะที่คำบรรยายภาพใน MS-COCO นำไปใช้กับทั้งภาพ ชุดข้อมูลนี้จะเน้นที่คำอธิบายข้อความที่อนุญาตให้ระบุวัตถุหรือภูมิภาคเดียวภายในภาพได้โดยไม่ซ้ำกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารนี้: การสร้างและความเข้าใจของคำอธิบายวัตถุที่ชัดเจน

 • โฮมเพจ: https://github.com/mjhucla/Google_Refexp_toolbox

 • รหัสที่มา: tfds.vision_language.gref.Gref

 • รุ่น:

  • 1.0.0 (เริ่มต้น): เริ่มต้นปล่อย
 • ขนาดการดาวน์โหลด: Unknown size

 • ขนาดชุด: 4.60 GiB

 • คำแนะนำการดาวน์โหลดคู่มือ: ชุดนี้คุณจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลแหล่งที่มาของตนเองลงใน download_config.manual_dir (ค่าเริ่มต้น ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  ทำตามคำแนะนำที่ https://github.com/mjhucla/Google_Refexp_toolbox ในการดาวน์โหลดและ pre-ประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่สอดคล้องกับ COCO ไดเร็กทอรีประกอบด้วย 2 ไฟล์และหนึ่งโฟลเดอร์:

 • google_refexp_train_201511_coco_aligned_catg.json

 • google_refexp_val_201511_coco_aligned_catg.json

 • coco_train2014/

โฟลเดอร์ coco_train2014 มีรูปภาพการฝึกอบรม COCO 2014 ทั้งหมด

แยก ตัวอย่าง
'train' 24,698
'validation' 4,650
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'label': tf.int64,
    'label_name': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=80),
    'refexp': Sequence({
      'raw': Text(shape=(), dtype=tf.string),
      'referent': Text(shape=(), dtype=tf.string),
      'refexp_id': tf.int64,
      'tokens': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
    }),
  }),
})

การสร้างภาพ

 • อ้างอิง:
@inproceedings{mao2016generation,
 title={Generation and Comprehension of Unambiguous Object Descriptions},
 author={Mao, Junhua and Huang, Jonathan and Toshev, Alexander and Camburu, Oana and Yuille, Alan and Murphy, Kevin},
 booktitle={CVPR},
 year={2016}
}