امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

چطور

 • توضیحات :

اطلاعات جمعیتی از کالاهاری! افراد کونگ سان جمع آوری شده توسط نانسی هاول

مشاهدات هاول از! کونگ سان توسط هاول در اوت 1967 تا مه 1969 در بوتسوانا انجام شده است. شرح کامل منطقه و افراد مورد مطالعه را می توان در RB Lee and I. DeVore (eds) ، 1976 ، Kalahari Hunter-Gatherers یافت. : مطالعاتی در مورد! کونگ سان و همسایگان آنها ، انتشارات دانشگاه هاروارد ، کمبریج ، ماس. و در N. هاول ، 2000 ، جمعیت شناسی دوب! کونگ ، آلدین دو گرویتر ، نیویورک.

فقط ستونهای مربوط به قد ، وزن ، سن و جنس نگهداری می شدند. ردیف هایی با هر مقدار null کنار گذاشته شدند.

تعداد موارد: 544

متغیرها:

 1. ارتفاع در سانتی متر (شناور)
 2. وزن در کیلوگرم (شناور)
 3. سن در سال (int)
 4. شاخص مرد (int)
شکاف مثال ها
'train' 544
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'age': tf.float32,
  'height': tf.float32,
  'male': tf.int32,
  'weight': tf.float32,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@ONLINE {
  author = "Howell, Nancy",
  title = "Dobe !Kung Census of All Population.",
  year  = "2009",
  url  = "https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/17973"
}