امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

mlqa

 • توضیحات :

MLQA (مجموعه داده های پاسخ چندزبانه) یک مجموعه داده محک برای ارزیابی عملکرد پاسخ به سوالات چند زبانه است. این مجموعه داده از 7 زبان عربی ، آلمانی ، اسپانیایی ، انگلیسی ، هندی ، ویتنامی ، چینی تشکیل شده است.

FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': tf.int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': tf.string,
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{lewis2019mlqa,
 title={MLQA: Evaluating Cross-lingual Extractive Question Answering},
 author={Lewis, Patrick and Ouguz, Barlas and Rinott, Ruty and Riedel,  Sebastian and Schwenk, Holger},
 journal={arXiv preprint arXiv:1910.07475},
 year={2019}
}

mlqa / ar (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : MLQA 'ar' devl و تست تقسیم.

 • اندازه مجموعه داده : 9.27 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 5335
'validation' 517

mlqa / de

 • شرح پیکربندی : MLQA 'de' dev و آزمایش انشعابات.

 • اندازه مجموعه داده : 5.06 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 4،517
'validation' 512

mlqa / en

 • شرح پیکربندی : MLQA 'en' dev و test splits.

 • اندازه مجموعه داده : 15.72 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،590
'validation' 1،148

mlqa / es

 • توضیحات پیکربندی : برنامه های MLQA و انشعابات آزمون.

 • اندازه مجموعه داده : 5.09 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 5253
'validation' 500

mlqa / سلام

 • توضیحات پیکربندی : MLQA 'سلام' dev و آزمایش انشعابات.

 • اندازه مجموعه داده : 12.83 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 4،918
'validation' 507

mlqa / vi

 • شرح پیکربندی : MLQA 'vi' dev و test splits.

 • اندازه مجموعه داده : 8.77 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 5495
'validation' 511

mlqa / zh

 • شرح پیکربندی : انشعابات و آزمایشات MLQA 'zh'.

 • اندازه مجموعه داده : 5.13 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 5،137
'validation' 504