امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

102

 • توضیحات :

مجموعه داده های Oxford Flowers 102 شامل 102 دسته گل است که معمولاً در انگلستان اتفاق می افتد. هر کلاس از 40 تا 258 تصویر تشکیل شده است. تصاویر دارای مقیاس ، ژست و تغییرات متنوع هستند. علاوه بر این ، دسته هایی وجود دارند که تغییرات زیادی در این گروه دارند و چندین دسته بسیار مشابه.

مجموعه داده به یک مجموعه آموزش ، یک مجموعه اعتبار سنجی و یک مجموعه آزمون تقسیم می شود. مجموعه آموزش و مجموعه اعتبارسنجی هر کدام شامل 10 تصویر در هر کلاس (در مجموع 1020 تصویر در هر کلاس) است. مجموعه آزمون شامل 6149 تصویر باقیمانده (حداقل 20 کلاس در هر کلاس) است.

شکاف مثال ها
'test' 6149
'train' 1020
'validation' 1020
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=102),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@InProceedings{Nilsback08,
  author = "Nilsback, M-E. and Zisserman, A.",
  title = "Automated Flower Classification over a Large Number of Classes",
  booktitle = "Proceedings of the Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing",
  year = "2008",
  month = "Dec"
}

تجسم