ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

plantae_k

ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยภาพใบพืชที่มีสุขภาพดีและไม่แข็งแรงจำนวน 2153 ภาพ แบ่งออกเป็น 16 หมวดหมู่ตามสายพันธุ์และสภาวะสุขภาพ รูปภาพอยู่ในรูปแบบ JPG ความละเอียดสูง

ชุด URL: https://data.mendeley.com/datasets/t6j2h22jpx/1 ใบอนุญาต: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

แยก ตัวอย่าง
'train' 2,153
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=16),
})

การสร้างภาพ

 • อ้างอิง:
@misc{,
 author={Vippon Preet Kour, Sakshi Arora},
 title={PlantaeK: A leaf database of native plants of Jammu and Kashmir},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}