امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

reddit_disentanglement

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل M 3 میلیون پیام از طریق reddit است. هر پیام با فراداده برچسب گذاری شده است. وظیفه این است که شناسه پیام اصلی آن را در بخش مربوطه پیش بینی کنید. هر رکورد حاوی لیستی از پیام های یک موضوع است. سوابق تکراری و شکسته از مجموعه داده حذف می شوند.

ویژگی ها عبارتند از: - شناسه - شناسه پیام - متن - متن پیام - نویسنده - نویسنده پیام - ایجاد شده - غیره - پیام UTC زمان - پیوند_id - شناسه پستی که نظر مربوط به هدف است: - والدین_ شناسه - شناسه پیام والدین در موضوع فعلی

 • صفحه اصلی : https://github.com/henghuiz/MaskedHierarchicalTransformer

 • کد منبع : tfds.text.RedditDisentanglement

 • نسخه ها :

  • 2.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  https://github.com/henghuiz/MaskedHierarchicalTransformer را بارگیری کنید ، raw_data.zip را از حالت فشرده خارج کرده و generate_dataset.py را با اعتبار سنجی reddit api خود اجرا کنید. سپس train.csv ، val.csv و test.csv را از پوشه خروجی در پوشه دستی قرار دهید.

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'thread': Sequence({
    'author': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'created_utc': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'link_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'parent_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{zhu2019did,
 title={Who did They Respond to? Conversation Structure Modeling using Masked Hierarchical Transformer},
 author={Zhu, Henghui and Nan, Feng and Wang, Zhiguo and Nallapati, Ramesh and Xiang, Bing},
 journal={arXiv preprint arXiv:1911.10666},
 year={2019}
}