امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

trec

 • توضیحات :

مجموعه داده طبقه بندی س Conferenceالات کنفرانس بازیابی متن (TREC) شامل 5500 س questionsال با برچسب در مجموعه آموزش و 500 س questionsال دیگر برای مجموعه آزمون است. مجموعه داده دارای 6 برچسب ، 47 برچسب سطح 2 است. طول متوسط ​​هر جمله 10 ، اندازه واژگان 8700 است. داده ها از چهار منبع جمع آوری شده است: 4500 س questionsال انگلیسی منتشر شده توسط USC (Hovy و همکاران ، 2001) ، حدود 500 س questionsال ساخته شده دستی برای چند کلاس نادر ، 894 TREC 8 و سوالات TREC 9 و همچنین 500 سوال از TREC 10 که به عنوان مجموعه آزمون عمل می کند.

شکاف مثال ها
'test' 500
'train' 5452
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'label-coarse': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=6),
  'label-fine': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{li-roth-2002-learning,
  title = "Learning Question Classifiers",
  author = "Li, Xin and
   Roth, Dan",
  booktitle = "{COLING} 2002: The 19th International Conference on Computational Linguistics",
  year = "2002",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/C02-1150",
}
@inproceedings{hovy-etal-2001-toward,
  title = "Toward Semantics-Based Answer Pinpointing",
  author = "Hovy, Eduard and
   Gerber, Laurie and
   Hermjakob, Ulf and
   Lin, Chin-Yew and
   Ravichandran, Deepak",
  booktitle = "Proceedings of the First International Conference on Human Language Technology Research",
  year = "2001",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/H01-1069",
}