ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

wmt13_translate

 • รายละเอียด:

แปลชุดข้อมูลตามข้อมูลจาก statmt.org

มีเวอร์ชันสำหรับปีต่างๆ โดยใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งรวมกัน ฐาน wmt_translate ช่วยให้คุณสร้างปรับแต่งของคุณเองที่จะเลือกคู่ข้อมูล / ภาษาของคุณเองโดยการสร้างที่กำหนดเอง tfds.translate.wmt.WmtConfig

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • โฮมเพจ: http://www.statmt.org/wmt13/translation-task.html

 • รหัสที่มา: tfds.translate.Wmt13Translate

 • รุ่น:

  • 1.0.0 (เริ่มต้น): ไม่มีบันทึกประจำรุ่น
 • คำแนะนำการดาวน์โหลดคู่มือ: ชุดนี้คุณจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลแหล่งที่มาของตนเองลงใน download_config.manual_dir (ค่าเริ่มต้น ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  การกำหนดค่า wmt บางส่วนที่นี่ ต้องดาวน์โหลดด้วยตนเอง โปรดดูที่ wmt.py เพื่อดูเส้นทางที่แน่นอน (และชื่อไฟล์) ที่ต้องดาวน์โหลด

 • ออโต้แคช ( เอกสาร ): ไม่มี

 • รูป ( tfds.show_examples ): ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • อ้างอิง:

@InProceedings{bojar-EtAl:2013:WMT,
 author  = {Bojar, Ondrej and Buck, Christian and Callison-Burch, Chris and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Koehn, Philipp and Monz, Christof and Post, Matt and Soricut, Radu and Specia, Lucia},
 title   = {Findings of the 2013 {Workshop on Statistical Machine Translation} },
 booktitle = {Proceedings of the Eighth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {August},
 year   = {2013},
 address  = {Sofia, Bulgaria},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {1--44},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W13-2201}
}

wmt13_translate/cs-en (การกำหนดค่าเริ่มต้น)

 • คำอธิบาย Config: WMT 2013 cs-en ชุดงานแปล

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 1.59 GiB

 • ขนาดชุด: 2.89 GiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 3,000
'train' 15,780,759
'validation' 13,573
 • คุณสมบัติ:
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt13_translate/de-en

 • คำอธิบาย Config: WMT 2013 de-en ชุดงานแปล

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 1.59 GiB

 • ขนาดชุด: 1.36 GiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 3,000
'train' 4,485,758
'validation' 13,573
 • คุณสมบัติ:
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt13_translate/fr-en

 • คำอธิบาย Config: WMT 2013 FR-en ชุดงานแปล

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 6.21 GiB

 • ขนาดชุด: 14.64 GiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 3,000
'train' 40,810,860
'validation' 13,573
 • คุณสมบัติ:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt13_translate/es-th

 • คำอธิบาย Config: WMT 2013 ES-en ชุดงานแปล

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 3.79 GiB

 • ขนาดชุด: 5.24 GiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 3,000
'train' 15,176,790
'validation' 13,573
 • คุณสมบัติ:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'es': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

wmt13_translate/ru-en

 • คำอธิบาย Config: WMT 2013 RU-en ชุดงานแปล

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 1010.20 MiB

 • ขนาดชุด: 833.67 MiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 3,000
'train' 2,471,670
'validation' 3,003
 • คุณสมบัติ:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})