ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

wmt_t2t_translate

 • รายละเอียด:

แปลชุดข้อมูลตามข้อมูลจาก statmt.org

มีเวอร์ชันสำหรับปีต่างๆ โดยใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งรวมกัน ฐาน wmt_translate ช่วยให้คุณสร้างปรับแต่งของคุณเองที่จะเลือกคู่ข้อมูล / ภาษาของคุณเองโดยการสร้างที่กำหนดเอง tfds.translate.wmt.WmtConfig

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • คำอธิบาย Config: WMT T2T Ende แปลชุดข้อมูลงาน

 • โฮมเพจ: https://github.com/tensorflow/tensor2tensor/blob/master/tensor2tensor/data_generators/translate_ende.py

 • รหัสที่มา: tfds.translate.WmtT2tTranslate

 • รุ่น:

  • 1.0.0 (เริ่มต้น): ไม่มีบันทึกประจำรุ่น
 • ขนาดการดาวน์โหลด: 1.61 GiB

 • ขนาดชุด: Unknown size

 • คำแนะนำการดาวน์โหลดคู่มือ: ชุดนี้คุณจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลแหล่งที่มาของตนเองลงใน download_config.manual_dir (ค่าเริ่มต้น ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  การกำหนดค่า wmt บางส่วนที่นี่ ต้องดาวน์โหลดด้วยตนเอง โปรดดูที่ wmt.py เพื่อดูเส้นทางที่แน่นอน (และชื่อไฟล์) ที่ต้องดาวน์โหลด

 • ออโต้แคช ( เอกสาร ): ไม่ทราบ

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 3,003
'train' 4,592,289
'validation' 3,000
 • คุณสมบัติ:
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • อ้างอิง:
@InProceedings{bojar-EtAl:2014:W14-33,
 author  = {Bojar, Ondrej and Buck, Christian and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Koehn, Philipp and Leveling, Johannes and Monz, Christof and Pecina, Pavel and Post, Matt and Saint-Amand, Herve and Soricut, Radu and Specia, Lucia and Tamchyna, Ale
{s} },
 title   = {Findings of the 2014 Workshop on Statistical Machine Translation},
 booktitle = {Proceedings of the Ninth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {June},
 year   = {2014},
 address  = {Baltimore, Maryland, USA},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {12--58},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W/W14/W14-3302}
}

wmt_t2t_translate/de-en (การกำหนดค่าเริ่มต้น)