xtreme_s

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

 • توضیحات :

FLEURS نسخه گفتاری معیار ترجمه ماشینی FLORES است که 2000 جمله موازی n-way در 102 زبان را پوشش می دهد. XTREME-S چهار خانواده وظیفه را پوشش می دهد: تشخیص گفتار، طبقه بندی، ترجمه گفتار به متن و بازیابی. XTREME-S با پوشش 102 زبان از بیش از 10 خانواده زبان، 3 حوزه مختلف و 4 خانواده وظیفه، با هدف ساده‌سازی ارزیابی بازنمایی گفتار چندزبانه، و همچنین تسریع تحقیقات در یادگیری بازنمایی گفتار «جهانی» است.

در این نسخه، تنها مجموعه داده FLEURS ارائه شده است که تشخیص گفتار و ترجمه گفتار به متن را پوشش می دهد.

 • توضیحات پیکربندی : FLEURS نسخه گفتاری معیار ترجمه ماشینی FLORES است که 2000 جمله موازی n-way در 102 زبان را پوشش می دهد.

 • صفحه اصلی : https://arxiv.org/abs/2205.12446

 • کد منبع : tfds.audio.xtreme_s.XtremeS

 • نسخه ها :

  • 2.0.0 (پیش‌فرض): انتشار اولیه در TFDS، فقط FLEURS. نام‌گذاری شده برای مطابقت با نسخه 2.0.0 در huggingface که دارای همان داده‌های FLEURS است ( https://huggingface.co/datasets/google/xtreme_s ).
 • ساختار ویژگی :

FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'id': Scalar(shape=(), dtype=int32),
  'lang_group_id': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=7),
  'lang_id': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=102),
  'language': Text(shape=(), dtype=string),
  'num_samples': Scalar(shape=(), dtype=int32),
  'path': string,
  'raw_transcription': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcription': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سمعی سمعی (هیچ یک،) int64
جنسیت ClassLabel int64
شناسه اسکالر int32 شناسه متن مبدأ، سازگار در همه زبان‌ها برای حفظ موازی‌سازی ترجمه‌ها. از آنجایی که هر رونویسی ممکن است توسط چندین گوینده صحبت شود، در هر زبان چندین مثال نیز شناسه یکسانی دارند.
lang_group_id ClassLabel int64
lang_id ClassLabel int64
زبان متن رشته زبان به صورت حروف کوچک و نسخه جدا شده با زیرخط یک برچسب BCP-47 کدگذاری شده است.
num_samples اسکالر int32 تعداد کل فریم های صوتی
مسیر تانسور رشته
raw_transcription متن رشته رونویسی خام از FLoRes.
رونویسی متن رشته رونویسی عادی
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised نظارت شده مراجعه کنید): ('audio', 'transcription')

 • شکل ( tfds.show_examples ): پشتیبانی نمی شود.

 • نقل قول :

@article{fleurs2022arxiv,
 title = {FLEURS: Few-shot Learning Evaluation of Universal Representations of Speech},
 author = {Conneau, Alexis and Ma, Min and Khanuja, Simran and Zhang, Yu and Axelrod, Vera and Dalmia, Siddharth and Riesa, Jason and Rivera, Clara and Bapna, Ankur},
 journal={arXiv preprint arXiv:2205.12446},
 url = {https://arxiv.org/abs/2205.12446},
 year = {2022},
}
@article{conneau2022xtreme,
 title={XTREME-S: Evaluating Cross-lingual Speech Representations},
 author={Conneau, Alexis and Bapna, Ankur and Zhang, Yu and Ma, Min and von Platen, Patrick and Lozhkov, Anton and Cherry, Colin and Jia, Ye and Rivera, Clara and Kale, Mihir and others},
 journal={arXiv preprint arXiv:2203.10752},
 year={2022}
}

xtreme_s/fleurs.af_za (پیکربندی پیش فرض)

 • حجم دانلود : 877.09 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.91 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 264
'train' 1032
'validation' 198

xtreme_s/fleurs.am_et

 • حجم دانلود : 2.18 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.92 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 516
'train' 3,163
'validation' 223

xtreme_s/fleurs.ar_eg

 • حجم دانلود : 1.42 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.06 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 428
'train' 2,104
'validation' 295

xtreme_s/fleurs.as_in

 • حجم دانلود : 2.67 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.73 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 984
'train' 2,812
'validation' 418

xtreme_s/fleurs.ast_es

 • حجم دانلود : 1.90 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.03 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 946
'train' 2511
'validation' 398

xtreme_s/fleurs.az_az

 • حجم دانلود : 2.28 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.08 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 923
'train' 2665
'validation' 400

xtreme_s/fleurs.be_by

 • حجم دانلود : 2.45 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.53 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 967
'train' 2,433
'validation' 408

xtreme_s/fleurs.bg_bg

 • حجم دانلود : 2.11 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.61 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 658
'train' 2,973
'validation' 395

xtreme_s/fleurs.bn_in

 • حجم دانلود : 2.77 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.84 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 920
'train' 3006
'validation' 402

xtreme_s/fleurs.bs_ba

 • حجم دانلود : 2.32 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.23 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 925
'train' 3,091
'validation' 400

xtreme_s/fleurs.ca_es

 • حجم دانلود : 2.01 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.32 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 940
'train' 2300
'validation' 404

xtreme_s/fleurs.ceb_ph

 • حجم دانلود : 2.63 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.65 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 541
'train' 3,261
'validation' 225

xtreme_s/fleurs.ckb_iq

 • حجم دانلود : 2.46 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.34 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 922
'train' 3,040
'validation' 386

xtreme_s/fleurs.cmn_hans_cn

 • حجم دانلود : 2.35 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.12 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 945
'train' 3,246
'validation' 409

xtreme_s/fleurs.cs_cz

 • حجم دانلود : 1.93 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.32 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 723
'train' 2811
'validation' 305

xtreme_s/fleurs.cy_gb

 • حجم دانلود : 2.90 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.62 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1021
'train' 3,427
'validation' 447

xtreme_s/fleurs.da_dk

 • حجم دانلود : 1.82 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.17 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 930
'train' 2,465
'validation' 395

xtreme_s/fleurs.de_de

 • حجم دانلود : 2.25 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.88 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 862
'train' 2,987
'validation' 363

xtreme_s/fleurs.el_gr

 • حجم دانلود : 2.24 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.73 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 650
'train' 3,215
'validation' 271

xtreme_s/fleurs.en_us

 • حجم دانلود : 1.72 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.76 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 647
'train' 2602
'validation' 394

xtreme_s/fleurs.es_419

 • حجم دانلود : 2.14 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.80 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 908
'train' 2796
'validation' 408

xtreme_s/fleurs.et_ee

 • حجم دانلود : 1.88 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.20 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 893
'train' 2501
'validation' 387

xtreme_s/fleurs.fa_ir

 • حجم دانلود : 2.87 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.34 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 871
'train' 3,101
'validation' 369

xtreme_s/fleurs.ff_sn

 • حجم دانلود : 2.93 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.54 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 660
'train' 3,235
'validation' 273

xtreme_s/fleurs.fi_fi

 • حجم دانلود : 2.21 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.92 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 918
'train' 2704
'validation' 415

xtreme_s/fleurs.fil_ph

 • حجم دانلود : 2.47 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.38 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 964
'train' 1,884
'validation' 418

xtreme_s/fleurs.fr_fr

 • حجم دانلود : 2.08 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.73 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 676
'train' 3,193
'validation' 289

xtreme_s/fleurs.ga_ie

 • حجم دانلود : 2.78 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.24 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 842
'train' 2,845
'validation' 369

xtreme_s/fleurs.gl_es

 • حجم دانلود : 1.79 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.87 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 927
'train' 2175
'validation' 395

xtreme_s/fleurs.gu_in

 • حجم دانلود : 2.33 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.97 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 3,145
'validation' 432

xtreme_s/fleurs.ha_ng

 • حجم دانلود : 3.14 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.84 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 621
'train' 3,259
'validation' 296

xtreme_s/fleurs.he_il

 • حجم دانلود : 2.22 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.60 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 792
'train' 3,242
'validation' 328

xtreme_s/fleurs.hi_in

 • حجم دانلود : 1.53 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.27 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 418
'train' 2120
'validation' 239

xtreme_s/fleurs.hr_hr

 • حجم دانلود : 2.40 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.54 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 914
'train' 3,461
'validation' 377

xtreme_s/fleurs.hu_hu

 • حجم دانلود : 2.33 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.07 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 905
'train' 3,095
'validation' 407

xtreme_s/fleurs.hy_am

 • حجم دانلود : 2.30 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.23 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 932
'train' 3,053
'validation' 395

xtreme_s/fleurs.id_id

 • حجم دانلود : 2.21 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.69 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 687
'train' 2579
'validation' 350

xtreme_s/fleurs.ig_ng

 • حجم دانلود : 3.32 GiB

 • حجم مجموعه داده : 7.44 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 969
'train' 2,839
'validation' 413

xtreme_s/fleurs.is_is

 • حجم دانلود : 559.65 MiB

 • حجم مجموعه داده : 1.16 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 46
'train' 926
'validation' 36

xtreme_s/fleurs.it_it

 • حجم دانلود : 2.41 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.19 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 865
'train' 3,030
'validation' 391

xtreme_s/fleurs.ja_jp

 • حجم دانلود : 1.83 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.94 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 650
'train' 2292
'validation' 266

xtreme_s/fleurs.jv_id

 • حجم دانلود : 2.68 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.62 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 728
'train' 3,051
'validation' 295

xtreme_s/fleurs.ka_ge

 • حجم دانلود : 1.50 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.37 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 979
'train' 1,491
'validation' 409

xtreme_s/fleurs.kam_ke

 • حجم دانلود : 3.43 GiB

 • حجم مجموعه داده : 7.37 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 827
'train' 3,340
'validation' 338

xtreme_s/fleurs.kea_cv

 • حجم دانلود : 2.55 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.57 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 864
'train' 2715
'validation' 366

xtreme_s/fleurs.kk_kz

 • حجم دانلود : 2.69 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.24 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 856
'train' 3200
'validation' 369

xtreme_s/fleurs.km_kh

 • حجم دانلود : 1.88 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.26 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 771
'train' 1675
'validation' 326

xtreme_s/fleurs.kn_in

 • حجم دانلود : 2.26 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.81 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 838
'train' 2283
'validation' 368

xtreme_s/fleurs.ko_kr

 • حجم دانلود : 1.65 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.67 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 382
'train' 2,307
'validation' 226

xtreme_s/fleurs.ky_kg

 • حجم دانلود : 2.18 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.13 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 977
'train' 2,818
'validation' 422

xtreme_s/fleurs.lb_lu

 • حجم دانلود : 1.94 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.39 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 934
'train' 2502
'validation' 408

xtreme_s/fleurs.lg_ug

 • حجم دانلود : 2.83 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.43 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 723
'train' 2,478
'validation' 306

xtreme_s/fleurs.ln_cd

 • حجم دانلود : 3.68 GiB

 • حجم مجموعه داده : 8.13 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 478
'train' 3,350
'validation' 209

xtreme_s/fleurs.lo_la

 • حجم دانلود : 1.61 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.38 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 405
'train' 1,809
'validation' 191

xtreme_s/fleurs.lt_lt

 • حجم دانلود : 2.24 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.03 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 986
'train' 2937
'validation' 416

xtreme_s/fleurs.luo_ke

 • حجم دانلود : 1.87 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.18 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 256
'train' 2,384
'validation' 102

xtreme_s/fleurs.lv_lv

 • حجم دانلود : 1.74 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.84 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 851
'train' 2,110
'validation' 356

xtreme_s/fleurs.mi_nz

 • حجم دانلود : 4.45 GiB

 • حجم مجموعه داده : 9.67 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1008
'train' 3,249
'validation' 429

xtreme_s/fleurs.mk_mk

 • حجم دانلود : 1.91 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.23 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 973
'train' 2,337
'validation' 415

xtreme_s/fleurs.ml_in

 • حجم دانلود : 2.68 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.80 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 958
'train' 3,043
'validation' 418

xtreme_s/fleurs.mn_mn

 • حجم دانلود : 2.21 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.47 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 949
'train' 3,074
'validation' 405

xtreme_s/fleurs.mr_in

 • حجم دانلود : 3.00 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.41 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1,015
'train' 3,269
'validation' 443

xtreme_s/fleurs.ms_my

 • حجم دانلود : 2.22 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.74 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 749
'train' 2667
'validation' 324

xtreme_s/fleurs.mt_mt

 • حجم دانلود : 2.39 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.37 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 926
'train' 2,895
'validation' 404

xtreme_s/fleurs.my_mm

 • حجم دانلود : 2.85 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.43 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 880
'train' 3,058
'validation' 384

xtreme_s/fleurs.nb_no

 • حجم دانلود : 2.15 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.68 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 357
'train' 3,167
'validation' 163

xtreme_s/fleurs.ne_np

 • حجم دانلود : 2.47 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.39 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 726
'train' 3,332
'validation' 305

xtreme_s/fleurs.nl_nl

 • حجم دانلود : 1.56 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.33 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 364
'train' 2,918
'validation' 171

xtreme_s/fleurs.nso_za

 • حجم دانلود : 3.27 GiB

 • حجم مجموعه داده : 7.11 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 790
'train' 1990
'validation' 363

xtreme_s/fleurs.ny_mw

 • حجم دانلود : 2.60 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.76 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 761
'train' 2694
'validation' 311

xtreme_s/fleurs.oc_fr

 • حجم دانلود : 3.52 GiB

 • حجم مجموعه داده : 7.43 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 998
'train' 3,379
'validation' 427

xtreme_s/fleurs.om_et

 • حجم دانلود : 1.18 GiB

 • حجم مجموعه داده : 2.52 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 41
'train' 1701
'validation' 19

xtreme_s/fleurs.or_in

 • حجم دانلود : 1.31 GiB

 • حجم مجموعه داده : 2.79 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 883
'train' 1081
'validation' 392

xtreme_s/fleurs.pa_in

 • حجم دانلود : 1.58 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.34 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 574
'train' 1,923
'validation' 251

xtreme_s/fleurs.pl_pl

 • حجم دانلود : 1.95 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.39 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 758
'train' 2,841
'validation' 338

xtreme_s/fleurs.ps_af

 • حجم دانلود : 1.89 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.20 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 512
'train' 2513
'validation' 217

xtreme_s/fleurs.pt_br

 • حجم دانلود : 2.50 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.43 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 919
'train' 2793
'validation' 386

xtreme_s/fleurs.ro_ro

 • حجم دانلود : 2.39 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.09 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 883
'train' 2,891
'validation' 387

xtreme_s/fleurs.ru_ru

 • حجم دانلود : 1.92 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.25 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 775
'train' 2,562
'validation' 356

xtreme_s/fleurs.sd_in

 • حجم دانلود : 3.00 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.35 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 980
'train' 3,443
'validation' 426

xtreme_s/fleurs.sk_sk

 • حجم دانلود : 1.55 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.46 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 792
'train' 1,957
'validation' 352

xtreme_s/fleurs.sl_si

 • حجم دانلود : 1.74 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.00 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 834
'train' 2,512
'validation' 349

xtreme_s/fleurs.sn_zw

 • حجم دانلود : 2.51 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.61 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 925
'train' 2,463
'validation' 393

xtreme_s/fleurs.so_so

 • حجم دانلود : 3.13 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.93 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1019
'train' 3,149
'validation' 432

xtreme_s/fleurs.sr_rs

 • حجم دانلود : 2.36 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.04 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 700
'train' 2,944
'validation' 290

xtreme_s/fleurs.sv_se

 • حجم دانلود : 1.95 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.21 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 759
'train' 2,385
'validation' 330

xtreme_s/fleurs.sw_ke

 • حجم دانلود : 2.70 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.98 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 487
'train' 3070
'validation' 211

xtreme_s/fleurs.ta_in

 • حجم دانلود : 2.13 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.50 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 591
'train' 2,367
'validation' 377

xtreme_s/fleurs.te_in

 • حجم دانلود : 1.81 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.86 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 472
'train' 2,302
'validation' 311

xtreme_s/fleurs.tg_tj

 • حجم دانلود : 1.79 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.26 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 600
'train' 2298
'validation' 240

xtreme_s/fleurs.th_th

 • حجم دانلود : 2.24 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.91 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1021
'train' 2602
'validation' 439

xtreme_s/fleurs.tr_tr

 • حجم دانلود : 1.99 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.36 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 743
'train' 2,526
'validation' 338

xtreme_s/fleurs.uk_ua

 • حجم دانلود : 2.01 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.44 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 750
'train' 2,810
'validation' 325

xtreme_s/fleurs.umb_ao

 • حجم دانلود : 2.58 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.55 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 379
'train' 1597
'validation' 135

xtreme_s/fleurs.ur_pk

 • حجم دانلود : 1.42 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.13 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 299
'train' 2,109
'validation' 267

xtreme_s/fleurs.uz_uz

 • حجم دانلود : 2.33 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.18 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 862
'train' 2,943
'validation' 363

xtreme_s/fleurs.vi_vn

 • حجم دانلود : 2.21 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.88 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 857
'train' 2994
'validation' 361

xtreme_s/fleurs.wo_sn

 • حجم دانلود : 1.71 GiB

 • حجم مجموعه داده : 3.86 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 371
'train' 2279
'validation' 169

xtreme_s/fleurs.xh_za

 • حجم دانلود : 2.86 GiB

 • حجم مجموعه داده : 6.80 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1041
'train' 3,466
'validation' 446

xtreme_s/fleurs.yo_ng

 • حجم دانلود : 2.65 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.78 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 831
'train' 2,339
'validation' 378

xtreme_s/fleurs.yue_hant_hk

 • حجم دانلود : 1.86 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.06 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 819
'train' 1,939
'validation' 362
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

xtreme_s/fleurs.zu_za

 • حجم دانلود : 3.15 GiB

 • حجم مجموعه داده : 7.27 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 854
'train' 2,858
'validation' 354
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

xtreme_s/fleurs.all

 • اندازه دانلود : Unknown size

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): ناشناخته

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.