ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

colorectal_histology_large

ภาพเนื้อเยื่อวิทยามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีพื้นผิวขนาดใหญ่ 5000 x 5000 จำนวน 10 ภาพ

แยก ตัวอย่าง
'test' 10
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(5000, 5000, 3), dtype=tf.uint8),
})

การสร้างภาพ

 • อ้างอิง:
@article{kather2016multi,
 title={Multi-class texture analysis in colorectal cancer histology},
 author={Kather, Jakob Nikolas and Weis, Cleo-Aron and Bianconi, Francesco and Melchers, Susanne M and Schad, Lothar R and Gaiser, Timo and Marx, Alexander and Z{"o}llner, Frank Gerrit},
 journal={Scientific reports},
 volume={6},
 pages={27988},
 year={2016},
 publisher={Nature Publishing Group}
}