ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

gtzan_music_speech

 • รายละเอียด:

ชุดข้อมูลถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกปฏิบัติทางดนตรี/คำพูด ชุดข้อมูลประกอบด้วย 120 แทร็ก แต่ละชุดมีความยาว 30 วินาที แต่ละชั้น (ดนตรี/สุนทรพจน์) มี 60 ตัวอย่าง แทร็กทั้งหมดเป็นไฟล์เสียง 16 บิตแบบโมโนขนาด 22050Hz ในรูปแบบ .wav

แยก ตัวอย่าง
'train' 128
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • อ้างอิง:
@ONLINE {Music Speech,
  author = "Tzanetakis, George",
  title = "GTZAN Music/Speech Collection",
  year  = "1999",
  url  = "http://marsyas.info/index.html"
}