ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

nyu_deep_v2

 • รายละเอียด:

ชุดข้อมูล NYU-Depth V2 ประกอบด้วยลำดับวิดีโอจากฉากในร่มที่หลากหลายตามที่บันทึกโดยกล้อง RGB และ Depth จาก Microsoft Kinect

แยก ตัวอย่าง
'train' 47,584
'validation' 654
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'depth': Tensor(shape=(480, 640), dtype=tf.float16),
  'image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=tf.uint8),
})

การสร้างภาพ

 • อ้างอิง:
@inproceedings{Silberman:ECCV12,
 author  = {Nathan Silberman, Derek Hoiem, Pushmeet Kohli and Rob Fergus},
 title   = {Indoor Segmentation and Support Inference from RGBD Images},
 booktitle = {ECCV},
 year   = {2012}
}
@inproceedings{icra_2019_fastdepth,
 author  = {Wofk, Diana and Ma, Fangchang and Yang, Tien-Ju and Karaman, Sertac and Sze, Vivienne},
 title   = {FastDepth: Fast Monocular Depth Estimation on Embedded Systems},
 booktitle = {IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)},
 year   = {2019}
}