หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

places365_small

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูล Places365- มาตรฐานประกอบด้วยภาพรถไฟ 1.8 ล้านภาพจากหมวดหมู่ฉาก 365 ซึ่งใช้ในการฝึกอบรมสถานที่ 365 CNN มีภาพ 50 ภาพต่อหมวดหมู่ในชุดการตรวจสอบความถูกต้องและ 900 ภาพต่อหมวดในชุดทดสอบ

 • หน้าแรก : http://places2.csail.mit.edu/

 • รหัสที่มา : tfds.image_classification.Places365Small

 • รุ่น :

  • 2.0.0 (ค่าเริ่มต้น): ไม่มีบันทึกย่อประจำรุ่น
 • ขนาดการดาวน์โหลด : 29.27 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : Unknown size

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ไม่ทราบ

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 328500
'train' 1803460
'validation' 36,500
 • คุณสมบัติ :
 FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})
 
 • คีย์ที่ควบคุม (ดู as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • การอ้างอิง :

 @article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}
 

การแสดง