Zbiory danych


Stosowanie

Zobacz nasz przewodnik dla początkujących, aby uzyskać krótkie wprowadzenie.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

Wszystkie zbiory danych

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Nearest neighbors

Object detection

Question answering

Ranking

Recommendation

Rl unplugged

Rlds

Robomimic

Robotics

Structured

Summarization

Text

Text simplification

Time series

Translate

Video

Vision language